BREAKING NEWS
Yaşam

728x90

header-ad

468x60

header-ad

Kur’ân-ı kerimi ve ezanı teganni ile okumak ve dinlemek haramdır

Sual: Kur'ân-ı kerimi ve ezanı teganni ile okumak ve dinlemek neden yasaktır? Kasideleri, ilahileri teganni ile okuyarak, bunları dinleyerek vecde gelenler var. Bunların yaptıkları uygun mudur?
Cevap: 
Sûre-i Lokmandaki (Lehvelhadîs) âyet-i kerimesinin, mûsikînin meni için olduğunu, tefsirler meselâ, (Tefsîr-i medârik) bildirmektedir. Fârisî (Mevâhib-i aliyye) ismindeki tefsirde, bu âyet-i kerime şöyle tefsir ediliyor: (Bazı insanlar, dedikodu yaparak, yalan hikayeler, romanlar söyleyerek ve yazarak ve para ile şarkıcı kadınlar tutup herkese ses nağmeleri dinleterek, Kur'ân-ı kerim dinlemelerine, farzları, haramları okuyup öğrenmelerine ve namaz kılmalarına mâni olmağa, yani gençleri İslâmiyetten uzaklaştırmağa çalışıyor ve Müslümanlarla ve Allahü teâlânın emirleri ile, alay ediyorlar. İslâmiyete gerilik, Müslümanlara da, anormal insan, iptidai, örümcek kafalı, hasta adam ve gerici gibi isimler takıyorlar. Bunlara, Allahü teâlânın emirleri, Ehl-i sünnet âlimlerinin sözleri söylenince, kendilerine bir süs vererek, kibirle, gururla yüzlerini çevirerek, bu söylenenleri hiç duymuyormuş gibi aldırış etmezler. Onlara Cehennem ateşini, çok acı azapları müjdele!).

Bu tefsir, Türkçeye tercüme edilmiş ve (Mevâkib tefsîri) ismi verilmiştir. (Dürr-ül-müntekâ) kitabında buyuruyor ki, (Kur'ân-ı kerimi ve ezanı teganni ile okumak ve dinlemek haramdır. Burhâneddîn-i Mergınânî "rahmetullahi teâlâ aleyh" buyurdu ki, Kur'ân-ı kerimi teganni ile okuyan hâfıza, ne güzel okudun diyen kimsenin imanı gider. Tecdîd-i iman ve tecdîd-i nikâh etmesi lâzım gelir. Kuhistânî hazretleri de, böyle yazmaktadır. Kasideleri, ilahileri teganni ile okuyarak, bunları dinleyerek vecde geliyoruz, kendimizden geçiyoruz diyenlerin sözleri doğru değildir. Dinimizde böyle bir şey yoktur. Tekkelerde yapılan rakslar, teganni ile okunan şeyler [ilahiler, mevlitler] haramdır. Buralara gidip oturmak, dinlemek câiz değildir. Tasavvuf büyükleri, böyle şeyler yapmadı. Bunlar sonradan uyduruldu. Peygamberimiz "sallallahü aleyhi ve sellem" şiir dinlemiştir. Fakat bu, şarkı, nağme dinlemeğe izin değildir. Peygamberimiz "sallallahü aleyhi ve sellem" şarkı dinleyip vecde geldi diyenler, yalan söylüyor). (Tam İlmihâl s. 731)

***
Sual: Peygamber efendimiz başta olmak üzere bütün peygamberler üstün yaratılmışlardır. Peki Peygamber efendimiz ve bütün peygamberlerden sonra insanların en üstünleri kimlerdir?
Cevap: 
Konu ile alakalı olarak akaid kitaplarında mesela Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin İtikatnâme kitabında buyuruluyor ki:

"Hazret-i Ebû Bekir, Peygamberlerden sonra, gelmiş ve gelecek bütün insanların, en hayırlısı, en üstünüdür. Müslüman olmadan önce de, putlara tapmamış, kafirlik ve sapıklık ayıplarından korunmuştur. Bundan sonra, insanların en üstünü, hazret-i Ömer, sonra hazret-i Osman, bundan sonra da insanların en hayırlısı, en üstünü hazret-i Ali'dir. Bunlardan sonra da, hazret-i Hasan ve hazret-i Hüseyin'dir.

Bu üstünlükler, sevabın daha çok olması, İslâmiyet uğrunda, vatanlarını, sevdiklerini terk etmeleri, başkalarından daha önce Müslüman olmaları, Resulullah efendimize son derece uymaları, Onun sünnetine sımsıkı sarılmaları, dinini yaymaya uğraşmaları, küfrü, fitneyi, fesadı önlemeleri sebebiyledir.

Hazret-i Ali, her ne kadar, hazret-i Ebu Bekir'den başka, herkesten önce Müslüman oldu ise de, o zaman, çocuk, malsız ve Resulullah efendimizin evinde, hizmetinde olduğu için, onun önce iman etmesi, başkalarının iman etmesine, ibret almalarına ve müşriklerin bozguna uğramasına sebep olmadı. Halbuki diğer üç halifenin imana gelmeleri, İslâmı kuvvetlendirdi. Hazret-i Ali ve çocukları, Resulullah efendimizin en yakın akrabası ve Resulullahın mübarek kanından oldukları için, hazret-i Ebu Bekir ve hazret-i Ömer'den daha üstün denilebilir ise de, bu üstünlükleri, her bakımdan üstünlük demek değildir. Her bakımdan, o büyüklerin önünde olmalarını sağlamaz. Hızır aleyhisselamın, Musa aleyhisselama birkaç şey öğretmesine benzer. Kan bakımından daha yakın olan, daha üstün olsaydı, hazret-i Abbas, hazret-i Ali'den daha üstün olurdu."

***
Sual: Allah için kullanılan "yarattı" kelimesini, insanlar için de kullanmak, "şunu yaratı, bunu yarattı" demek uygun mudur?
Cevap: 
Allahü teâlâdan başkasına, yarattı demek, çok tehlikelidir. Çünkü her şeyi yaratan, var eden, Allahü teâlâdır. İnsanlar için, "yarattı" kelimesini kullanmak, çok çirkindir, Allahü teâlâya karşı edepsizliktir ve küfre, imanın gitmesine sebep olur.

« Önce
Sonra »

Hiç yorum yok

Sorularınız Dinimiz İslam.com hocaları tarafından cevaplandırılacaktır.

Lütfen dini suallerinizi: dinimizislam11@gmail.com mail adresine gönderiniz.

Teşekkürler.