BREAKING NEWS
Yaşam

728x90

header-ad

468x60

header-ad

Kur'ân-ı kerimin hepsi, Arabi'dir

Sual: Kur'ân-ı kerim Arabi'dir. Manasını herkes anlayabilir mi? Kur'ân-ı kerimin manasını doğru olarak öğrenmek isteyenin ne yapması gerekir?
Cevap: 
Allahü teâlâ, Kur'ân-ı kerimi, sevgili Peygamberine, Cebrail ismindeki melek ile, yirmiüç senede gönderdi. Vefatından sonra, halife Ebû Bekr-i Sıddık'ın emri ile, bir araya toplandı. Meydana gelen kitaba (Kur'ân-ı kerim) ve (Mushaf) denildi. Kur'ân-ı kerimin hepsi, Arabi'dir. Manasını herkes anlayamaz. Kelâm-ı ilâhîden, murad-ı ilâhîyi, yalnız Muhammed aleyhisselâm anlamış ve Eshâbına bildirmiştir.

Muhammed aleyhisselâmın güzel cemalini bir kere gören Müslümana (Sahabi) denir. Hepsine (Eshâb-ı kiram) denir. Eshâb-ı kiram, Resulullahtan öğrendiklerinin hepsini, talebelerine bildirdi. Bunlar da, açıklayarak, binlerce kitaplarında yazdılar. Bunlara (Ehl-i sünnet âlimleri) denir. Dört mezhep imamları ve imam-ı Ahmed Rabbani ile oğlu Muhammed Masum, Ehl-i sünnet âlimleridirler.

Görülüyor ki, Kur'ân-ı kerimin manasını doğru olarak öğrenmek isteyenin, Ehl-i sünnet âlimlerinin (Fıkıh) ve (İman) kitaplarını ve Hindistan'daki İslam âlimlerinden, imam-ı Ahmed Rabbaninin (1034 [m. 1624]) ve oğlu Muhammed Masum'un "rahimehümullah" üçer cilt (Mektûbât) kitaplarını okuması lâzımdır. İman kitaplarında, kalp ile inanılacak bilgiler yazılıdır. Fıkıh kitaplarında, beden ile yapılacak işler, yani, ahkâm-ı islamiyye bilgileri yazılıdır. (Hak Sözün Vesikaları s. 322)

***
İslamiyet ve Peygamber efendimizin sözleri
Sual: İslamiyet ne demektir? Hadis-i kudsi ve hadis-i şerifler Peygamber efendimizin sözleri değil midir, aralarında ne fark vardır?
Cevap:
 (İslamiyet), Muhammed aleyhisselâmın Peygamber olduğuna inanmak ve Onun dinine uymak demektir. Allahü teâlânın, Kur'ân-ı kerimde bildirdiği emirlere (Farz) denir. Yasak ettiği şeylere (Haram) denir. İkisine birden (Ahkâm-ı islâmiyye) denir. Ahkâm-ı islâmiyyeye uymak, Kur'ân-ı kerime uymak demektir. Muhammed aleyhisselâmın her sözünün Allahü teâlâ tarafından
bildirildiğine, hepsinin doğru olduğuna inanan kimseye (Müslüman) denir. Onun sözleri iki kısımdır:

1- Manaları, mübarek kalbine, Allahü teâlâ tarafından bildirilmiş, kendi konuştuğu kelimelerle söylemiştir. Böyle sözlerine (Hadîs-i kudsi) denir. 2- Kelimeleri de, manaları da, kendisindendir. Böyle sözlerine (Hadîs-i şerif) denir. (Hak Sözün Vesikaları s. 322)

Allahü teâlânın emirlerine ve yasaklarına (Din) denir. Muhammed aleyhisselâmın bildirdiği dine (İslamiyet) denir. Peygamberler, en büyük rehberlerdir. İslam dinini tebliğ eden, en son ve en üstün peygamber, Muhammed aleyhisselamdır. Allahü teâlânın gönderdiği kitabı da (Kur'ân-ı kerim)dir. Muhammed aleyhisselâmın irşad edici mübarek sözlerine (Hadîs-i şerif) denir. Bunlar çeşitli kıymetli kitaplarda bildirilmiştir. (Herkese Lazım Olan Îmân s. 89)

« Önce
Sonra »

Hiç yorum yok

Sorularınız Dinimiz İslam.com hocaları tarafından cevaplandırılacaktır.

Lütfen dini suallerinizi: dinimizislam11@gmail.com mail adresine gönderiniz.

Teşekkürler.