BREAKING NEWS
Yaşam

728x90

header-ad

468x60

header-ad

Misyonerlerle işbirliği yapmak

Sual: Bir ilahiyat öğrencisi, (İbrahimî dinlerle kardeş olmalı, çünkü âhir zamanda Hristiyanlık İslamiyet’le kol kola olacak, Hazret-i İsa’nın dini yeniden canlanacak, Hazret-i İsa da kıyamete yakın gelerek hakiki Hristiyanlığı yayacak. İşte bu hakiki Hristiyanlarla işbirliği yapmalıyız) diyor Bu öğrencinin maksadı ne olabilir?
CEVAP
Maksadını, niyetini kendisine sormalı. Biz bilemeyiz. Ama söyledikleri dinimize aykırıdır. Çünkü Hazret-i İsa geldiği zaman, nesh edilmiş, yürürlükten kaldırılmış olan hakiki İsevîliği değil, İslamiyet’i yayacaktır. İki hadis-i şerif:

(İsa, benim dinim [İslamiyet] üzerine gelir.) [İ. Ahmed]

(İsa, âdil bir hakem olarak gökten inecek, haçı kıracak [Hristiyanlığı kaldıracak], domuz etini ve İslam’a aykırı her şeyi yasaklayacaktır.) [Buhârî]

Görüldüğü gibi açıkça, (Haçı yani Hristiyanlığı kaldıracak) deniyor. Hakiki Hristiyanlıkta içki içmek gibi Müslümanlığa aykırı çok şey vardır. Hazret-i İsa, hâşâ İslâmiyet'e aykırı olan böyle şeyleri mi yayacaktır?

(İbrâhimî dinler) tâbiri de çok yanlıştır. Bunlar, tepki çekmemek için, (Hak dinler) diyemeyip, (İbrâhimî dinler) diyorlar. Hak dinler dememesinin sebebi şudur: Müslümanlar, Hak dinin de, İbrâhimî dinin de tek olduğunu, yani İslam dini olduğunu bilir. İki âyet-i kerime meali:

(İbrahim, ne Yahudi, ne de Hristiyan’dı; o, Allah’ı bir tanıyan doğru bir Müslümandı.) [Âl-i İmran 67]

(Sen, onların dinine uymadıkça, Hristiyanlar ve Yahudiler senden hoşnut olmazlar. De ki “Doğru yol, ancak Allah’ın [bildirdiği İslamiyet] yoludur.”) [Bekara 120]

Demek ki, Hristiyanlar hoşnut ve memnun olup bu kitapları övüyorlarsa, bir maksatları var demektir. Müslüman olmayan herkes gayrimüslimdir yani kâfirdir. Kâfir, bize ne yardım edebilir? Onlarla işbirliğinin, ateistleri Hristiyan yapmanın Müslümanlığa ne faydası olur?

Ehl-i kitab olan Hristiyan ve Yahudiler, cehennemliktir. Bir âyet-i kerime meali:
(Ehl-i kitab [Yahudi ve Hristiyan] olsun, müşrik olsun bütün kâfirler, muhakkak Cehennemdedir, orada ebedî kalırlar. Onlar yaratıkların en kötüsüdür.) [Beyyine 6]

Böyle ebedî cehennemlik olan kâfirlerle işbirliği yapmanın arkasındaki niyeti anlamaya çalışmalıdır.

« Önce
Sonra »

Hiç yorum yok

Sorularınız Dinimiz İslam.com hocaları tarafından cevaplandırılacaktır.

Lütfen dini suallerinizi: dinimizislam11@gmail.com mail adresine gönderiniz.

Teşekkürler.