BREAKING NEWS
Yaşam

728x90

header-ad

468x60

header-ad

Büyük günahları hafife almak

Sual: Hakikat Kitabevi’nin kitaplarına güvendiği söylenen biri, (Şortla dolaşmak, sofrada yabancı kadın bulunması, içki sofrasında oturmak, çalgı çalmak ve dinlemek, haram değil, küçük günahtır. Çalgıya, helâl diyen âlimler de vardır) diyor. (Çalgılar helâldir) dese, doğru kitapları okuyan Müslümanları kandıramaz. Ama (Helâl diyen âlimler de var) demesindeki maksat, zihinleri bulandırmak değil mi? Söylenilen şeyler büyük günah değil midir?
CEVAP
Hepsi de büyük günahtır. O kitaplara güvendiğini söylemek yanlış olur. Çünkü güvense, o kitaplara aykırı şeyler söylemez. Hakikat Kitabevi’nin kitaplarını örnek gösterip, bu iddiaları teker teker açıklayalım:

Şortla dolaşmak:
Avret mahallini başkasına göstermek haramdır. Erkeğin göbekle diz arası, kadının saçı, kolu, bacağı avrettir. (Cennet Yolu İlmihali)

Hanefî’de dizle göbek arası avret olup, açmak büyük günahtır. (Faideli Bilgiler)

Sofrada yabancı kadın bulunması:
Sofrada çalgı, yabancı kadın, içki, kumar ve başka haram şeyler bulundurmak haramdır. (Ey Oğul İlmihâli)

İçki sofrasında oturmak:
Bir kişi, kendi içmese de, içki içilen sofraya zaruretsiz oturması haramdır.
(Muhit) kitabında (Oyun oynanan, çalgı çalınan, gıybet edilen, içki içilen davete gidilmez) deniyor. (S. Ebediyye)
Bir hadis-i şerif:
(Allah’a ve Âhirete inanan içki içmesin, içki içilen sofraya da oturmasın!) [Taberânî]

Çalgı çalmak ve dinlemek:
Müzik, çalgı aletleri kullanmak haramdır. (Cennet Yolu İlmihâli)
İbni Âbidin hazretleri, (Eğlence için ve para kazanmak için başkalarına şarkı söylemek, sözbirliği ile haramdır. Çalgı çalarak dans etmek büyük günahtır) buyuruyor. Çalgı çalmanın haram olduğu, icma ile, sözbirliği ile bildirildi. (S. Ebediyye)

Müziğin bütün dinlerde büyük günah olduğu, Dürr-ül-münteka’da yazılıdır. İncil’in yasak ettiği müziği, sonradan papazların Hristiyan dinine soktukları Mevahib-i ledünniyye şerhi, beşinci cildinde uzun yazılıdır. (S. Ebediyye)

Âişe validemiz, bir evde şarkı söyleyen birini görünce ona, (Yazıklar olsun sana, bu şeytandır, bunu çıkarın dışarı!) dedi ve onu çıkardılar. (Buhârî)

Çalgı çalarak veya oyun arasında Kur’an okuyan kâfir olur. (Tergib-üs-salât, Cevahir-ül-fıkh - S. Ebediyye)

Her çeşit çalgı dinlemek haramdır. (Fetava-i Bezzaziyye, Hadika, Ahlak-ı alaiyye - S. Ebediyye)
Çalgı çalmanın haram olduğu, icma ile bildirildi. (Makamat-ı Mazheriyye - S. Ebediyye)
Çalgı ve kadın sesi, sima değil gınadır, haramdır. (Dürr-ül-mearif - S. Ebediyye)

Lokman sûresi altıncı âyetinde, (Lehv-el-hadis) teganni ile okumayı yasak etmek için indi. Abdullah ibni Abbas’ın, radıyallahü anhüma, talebesinden olan İmam-ı Mücahid, Tâbiîn’in büyüklerindendir. Bu âyet-i kerimenin, teganniyi yasak ettiğini bildirdi. Medarik tefsirinde, [ve büyük âlim Senaullah-i Pani Puti hazretlerinin on cild olan Tefsir-i Mazharî’sinde], (Lehv-el-hadis) musiki demektir diyor. Abdullah ibni Abbas ve Abdullah ibni Mesud, radıyallahü anhüm, bu âyet-i kerimenin, teganniyi yasak ettiğine yemin etmiştir. İmam-ı Mücahid, Furkan sûresi, yetmiş ikinci âyetinin meal-i şerifinin, (Günahları af ve magfiret edilecek olanlardan biri, teganni, şarkı okunan yerlerde bulunmayanlardır) olduğunu bildirdi. (Mektubat Tercümesi m. 266)

Sirac'da, (Bütün eğlence ve oyunlar haramdır) deniyor. İbni Mes'ud hazretleri, (Nasıl su, otu bitirirse, gına yani müzik de kalbde nifakı bitirir) buyuruyor. Bezzaziye'de, (Bütün çalgıların sesini dinlemek haramdır. Çünkü Resulullah efendimiz, (Çalgıları dinlemek günah, başında oturmak fısk, ondan zevk almak ise küfürdür) buyuruyor. Buradaki küfür, küfran-ı nimettir. Zira uzuvları yaratıldığı şeylerin dışında kullanmak küfran-ı nimettir. Çalgıları dinlemekten kaçınmak farzdır. (Dürr-ül-muhtar)

İbni Âbidin hazretleri de buyuruyor ki: Bezzaziyye kitabının sahibi, Kurtubî’den, (Çalgının ve raksın haram olduğu hususunda müctehid imamların icma’ı vardır) sözünü nakledip, (Şeyhülislam Kirmani’nin, “Raksı helâl gören kâfir olur” fetvasını gördüm) demiştir. Her çalgı haramdır. (Redd-ül-muhtar)

İbni Abbas hazretleri, (Çalgı haramdır) dedi. (Beyhekî)

Çalgı, Kitap ve Sünnet ile yasaklanmıştır. (Tefsir-i Kurtubî)

Çalgıya helâl diyen hiçbir âlim yoktur. Çünkü hiçbir âlim, hadis-i şeriflere ve müctehid âlimlerin sözbirliğine aykırı olarak çalgının caiz olduğunu söylemez. Birkaç hadis-i şerif:

(Rabbim, içkiyi, kumarı, çalgıyı haram kıldı.) [İ. Ahmed]
(Ümmetimin helakine sebep olan beş şeyden biri çalgılardır.) [Deylemî, Hâkim]
(Ben, çalgıları, putları yok etmek için de gönderildim.) [İ. Ahmed, Ebu Nuaym, İbni Neccar]
(Bir zaman gelecek, çalgıyı helâl sayanlar çıkacaktır.) [Buhârî]

Son hadis-i şerif, çalgıya helâl diyen zındıkların türeyeceğini açıkça bildirmektedir.

Zındık: Müslüman görünerek, dinimizi içten yıkmaya çalışan bir çeşit münafıktır.

« Önce
Sonra »

Hiç yorum yok

Sorularınız Dinimiz İslam.com hocaları tarafından cevaplandırılacaktır.

Lütfen dini suallerinizi: dinimizislam11@gmail.com mail adresine gönderiniz.

Teşekkürler.