BREAKING NEWS
Yaşam

728x90

header-ad

468x60

header-ad

Sakal uzatmak veya sakalı kazımak

Sual: İslâmiyette sakal uzatmanın veya sakalı kazımanın hükmü nedir?

Cevap: Yûsüf Kardâvî (El-helal-ü vel-haram-ü fil-İslâm) kitabının, dördüncü baskısının, seksenbirinci sahifesinde diyor ki: (Buhârî)deki hadîs-i şerifte, (Müşriklere muhalefet ediniz! Sakalınızı uzatınız! Bıyığınızı kısaltınız!) buyuruldu. Bu hadîs-i şerif, sakalı kazımağı ve bir tutamdan kısa yapmağı men etmektedir. Ateşe tapanlar, sakallarını kesiyor. Kazıyanları da oluyordu. Hadîs-i şerifte, bunlara muhalefet etmemiz emir olundu.

Fıkıh âlimlerinin bazısı bu hadîs-i şerif, sakal uzatmanın vacib olduğunu, sakal kazımanın haram olduğunu gösteriyor dedi. Bunlar arasında İbni Teymiyye, sakalı kesmeğe karşı pek şiddetli yazmaktadır. Bazı âlimler ise, sakal uzatmanın âdet olduğunu, ibadet olmadığını bildirdi. Feth kitabı, Iyâddan alarak, [özürsüz] sakal kazımanın mekruh olduğunu yazmaktadır. Doğrusu da budur. Bu hadîs-i şerif, sakal uzatmanın vacib olduğunu gösteriyor denilemez. Çünkü, (Buhârî)de yazılı hadîs-i şerifte, (Yahudiler ve Hristiyanlar [saçlarını, sakallarını] boyamıyorlar. Siz onlara muhalefet ediniz!). Yani, siz boyayınız buyuruldu.

Bu hadîs-i şerif, saç sakal boyamanın vacib olduğunu göstermiyor. Müstehab olduğunu gösteriyor. Çünkü, Eshâb-ı kiramın bir kısmı boyadı. Çoğu boyamadı. Vacib olsaydı hepsi boyardı. Sakal uzatmağı emir eden hadîs-i şerif de böyle olup, sakal uzatmanın vacib olduğunu değil, müstehab olduğunu bildirmektedir. İslâm âlimlerinden hiç birinin sakalını kazıdığı haber verilmedi. Çünkü, onların zamanlarında sakal bırakmak âdet idi. [Müslümanların âdetine uymamak, şöhret olur. Mekruh olur. Fitneye sebep olursa, haram olur.]

Kardâvîden tercüme tamam oldu. Kardâvî, kitabının önsözünde, dört mezhebin fıkıh bilgilerini birbirlerine karıştırdığını, tek bir mezhebi taklid etmenin uygun olmadığını yazıyor. Böylece, Ehl-i sünnet âlimlerinin yolundan ayrılıyor. Ehl-i sünnet âlimleri "rahime-hümullahü teâlâ", her Müslümanın dört mezhepten birini taklid etmesi lâzım olduğunu, mezhepleri karıştıranın mezhepsiz hatta zındık olacağını bildiriyorlar.

Bununla beraber, Kardâvînin sakal hakkındaki yazısı, Hanefi mezhebinin reyini açıkladığı için, vesika olarak alınması uygun görüldü. (İslâm Ahlâkı s. 200)

« Önce
Sonra »

Hiç yorum yok

Sorularınız Dinimiz İslam.com hocaları tarafından cevaplandırılacaktır.

Lütfen dini suallerinizi: dinimizislam11@gmail.com mail adresine gönderiniz.

Teşekkürler.