BREAKING NEWS
Yaşam

728x90

header-ad

468x60

header-ad

Eşi kötü olmak

Sual: Günahkâr bazı kadınlar, (Ne yapalım kocamız kötü olduğu için namazımıza, orucumuza mâni oldu. Biz de günah işledik) derken, bazı erkekler de, (Eşimize söz geçiremedik, o dine uymadığı için, biz de günah işlemek zorunda kaldık) diyerek mazeret göstermeye çalışıyorlar. Mazeretleri geçerli olur mu?
CEVAP
Hayır, geçerli olmaz. Onların kötü olmasının bize tesiri olursa da, biz dinimizi doğru olarak yaşayabiliriz. Yani onların kötü olması, bizim de mutlaka kötü olmamızı gerektirecek bir mazeret değildir. Kur’an-ı kerimde bu konuda örnekler veriliyor. Hanımları kötü olan iki peygamberden bahsediliyor:

(Allah, inkâr edenlere, Nuh’un karısıyla Lut’un karısını misal gösterir: O iki kadın, iki iyi kulun hanımları iken, onlara karşı hainlik edip kâfir olduklarını gizlemişlerdi de, kocaları olan iki peygamber, Allah’tan onlara gelen azaba mani olamamıştı. O iki kadına, “Kâfirlerle beraber siz de Cehenneme girin” denildi.) [Tahrim 10]

Nuh aleyhisselamın karısının adı Vâhile idi. Nuh aleyhisselamın kavmine, (Kocam Nuh delidir, ona inanmayın!) derdi. Lut aleyhisselamın karısının adı da Vâile idi. O da kocası Lut aleyhisselama gelen misafirleri ihbar etmek için gece ateş yakar, gündüz ise, bacadan duman çıkarırdı. Böylece kavmi, misafir geldiğini anlar, toplanıp Lut aleyhisselamın misafirlerine tecavüz etmeye yeltenirlerdi. Kocaları peygamber oldukları hâlde, bu iki kadın cehennemlik olmuştur. (Beydavî)

Yine Kur’an-ı kerimde, yukarıdaki âyetten sonra, kocası kötü olan Müslüman bir hanımdan bahsedilir:

(Allah, inananlara Firavun’un karısını misal gösterir: O, “Yâ Rabbî, bana Cennette bir ev yap! Firavun’dan, onun işlediklerinden ve zâlimler güruhundan beni kurtar!” demişti.) [Tahrim 11]

Yani onların kötü olması, bizim de mutlaka kötü olmamızı gerektirecek bir mazeret değildir.

Bu Müslüman hanım, Asiye binti Müzahim idi. Musa aleyhisselama iman ettiği için, kocası Firavun, onu ellerinden ve ayaklarından dört kazığa bağlamış, göğsüne kocaman bir taş koymuş, öylece yakıcı güneşe karşı bırakmıştı. Bu işkencenin sonucunda vefat etmişti. (Celaleyn)

Yine Kur’an-ı kerimde, yukarıdaki âyetten sonra, iffetini koruyan Hazret-i Meryem övülmektedir. (Tahrim 12)

Hazret-i Meryem, İsa aleyhisselamı babasız doğurunca, Yahudiler zina iftirasında bulunmuşlardı. Bu âyet, çevresindeki kötü kimselere rağmen namusunu koruyan kadınlar için bir teselli ve müjdedir. (Beydavî)

Bilgi sizsiniz
Yoksa ilmihâliniz, gayet bilgisizsiniz,
İlmihâliniz varsa, artık bilgi sizsiniz.

Vakit çıkınca
Sual: Akıntı, elde olmadan gaz kaçırma gibi bir özürden dolayı Malikî mezhebini taklit eden kimsenin, her namaz vaktinde, evinde de olsa abdest alması gerekir mi?
CEVAP
Evinde de olsa yeniden abdest almak, harac [sıkıntı] olur. Zaten bu gibi özürlerde, her vakitte abdest alma sıkıntısından kurtulmak için Malikî mezhebi taklit edilir. Mâlikî mezhebini taklit edince de, her namaz vaktinde tekrar abdest almak gerekmez. Mezhep taklidi harac olan işlerde yapılır. Abdest bozulunca, yeniden abdest alınması bir haracdır. S. Ebediyye’de, (Yolda, nakil vasıtalarında ve alışverişte temas korkusu olan Şâfiî, Hanefî veya Mâlikî mezhebini taklit etmelidir) deniyor. Kitaptaki bu ifadeye aykırı olarak, (Yolda, otobüste, çarşıda bir kadına dokununca, abdesti bozulan Şâfiî, zaruret yoksa, gitsin abdestini alsın) denmemeli. Yolda, alışverişte abdesti bozulan, tekrar abdest alabilir, fakat yeniden abdest almanın harac olduğu, S. Ebediyye’de açıkça bildiriliyor. Dinimizin verdiği ruhsatlardan insanları uzaklaştırmak doğru değildir. Bir hadis-i şerif: (Ruhsatlardan faydalanmayan, Arafat Dağı kadar günah işlemiş olur.) [Taberanî]

İmamdan önce kalkmak
Sual: Bir kimse, dalgınlıkla imamdan önce başını rükûdan kaldırsa, sonra cemaatin hâlâ rükûda olduğunu görünce tekrar rükûa gitse iki rükû mu yapmış olur?
CEVAP
İmamdan önce başını kaldıran kimse tekrar rükûa döner. Bu, iki rükû sayılmaz. Cemaat hata etse de secde-i sehv gerekmez. (Dürr-ül-muhtar)

Sünneti kaza etmek
Sual: Kitaplarda, (Sabah camiye gelen biri, sünneti kılınca cemaati kaçıracağından korksa, sünneti terk edip imama uyar. Kılmadığı sünneti kaza etmesi de gerekmez) deniyor. Kılınamayan bu sünnet, öğleden önce kaza edilse, bir mahzuru olur mu?
CEVAP
Mahzuru olmaz, iyi olur. İmam-ı Muhammed’e göre sünnet, Şeyhayn’a göreyse nafile sevabı alır. Diğer dört vaktin sünnetleri de kaza edilirse, sünnet değil, nafile kılınmış olur ve nafile sevabı alınır.

Köpeğin bastığı yer
Sual: Köpeğin dolaşıp gezdiği yerlerde namaz kılınır mı?
CEVAP
Köpeğin bastığı yerler necis olmaz. Hattâ çamura bassa, yine necis [pis] olmaz.

« Önce
Sonra »

Hiç yorum yok

Sorularınız Dinimiz İslam.com hocaları tarafından cevaplandırılacaktır.

Lütfen dini suallerinizi: dinimizislam11@gmail.com mail adresine gönderiniz.

Teşekkürler.