BREAKING NEWS
Yaşam

728x90

header-ad

468x60

header-ad

Kıyamette hangi bedenle diriltileceğiz?

Sual: Bir insanı hayvanlar yese veya ölen insanın organları başka bir insana nakledilse, bu insan kıyamet günü diriltildiği zaman, dünyada iken hayvanların yediği veya başka insanlara nakledilen organları, kiminle, hangi bedenle diriltilecektir?
Cevap: Konu ile alakalı olarak Seâdet-i Ebediyye kitabında deniyor ki:
"Kıyamette herkes, öldüğü zamandaki şekli, boyu ve organları ile mezardan kalkacaktır. Herkesin kuyruk sokumu kemiği değişmeyecek, başka organlar, bu kemik üzerine yeniden yaratılacak, ruhlar bu yeni bedenlerini bulup, bu bedenlerine gireceklerdir. Ruhların bu başka yeni bedenlere girmesi, tenasüh değildir. İnsanın bedeni, organları dünyada da değişiyor. Kırk yaşındaki insanın eti, yağı, derisi, kemikleri başkadır. Çocukluğunda bulunanlar başkadır. Fakat o, hep aynı insandır. Çünkü insan, ruh demektir. Beden değişiyor ise de, ruh değişmez. İnsanın parmak izi de hiç değişmez. Hiçbir insanın parmak izi, başkasının parmak izine benzemez. Bir insanın parmak uçlarındaki çizgilerin şekli, doğmadan önce, ruh bedene girdiği sıralarda teşekkül eder. İnsan ölüp çürüyünceye kadar hiç değişmez. Beş bin yıllık mumyalarda aynen kaldıkları görülmüştür. Parmak ucundaki çizgilerden her biri, yan yana dizilmiş deliklerden meydana gelmiştir. Her delikçikten, ter sızmaktadır. İnsan bir şeyi tutunca, sızan ter, o şey üzerinde çizgilerin şekli gibi yapışıp kalır. Teri boyayan bir ilaç sürünce, o kimsenin parmak izi, o şey üzerinde görünür.

İmâm-ı Gazâlî hazretleri, Kimyâ-yı se'âdet kitabında diyor ki:
Bir insanın çeşitli yaşlarındaki bedenleri başka başka oldukları gibi, aynı boy ve şekilde, fakat başka zerrelerden yapılmış bir bedenle kabirden kalkacaktır. Burası iyi anlaşılınca, insan insanı yerse, yenilen organın, hangi insan ile yaratılacağı, yiyen ile mi, yoksa yenilen ile mi birlikte yaratılacağı gibi sorulara lüzum kalmaz. Çünkü, o uzuvların, organların kendisi değil, benzerleri yaratılacaktır."

***
Sual: Şabân ayının onbeşinde, Berat gecesinde, o sene olacak olan her hadise, Levh-i mahfûza yazılır mı?
Cevap: Her sene, Şabân ayının onbeşinci Berat gecesinde, o senede olacak şeyler, ameller, ömürler, ölüm sebepleri, yükselmeler, alçalmalar, yani her şey Levh-i mahfûzda yazılır.

***
Sual: Her Müslümanın, bilmesi ve yapması gereken başlıca farzlar nelerdir? Namaz kılmak ne zaman farz olur?
Cevap: Her Müslümanın, otuzüç farzı bilmesi lâzımdır. Otuzüç farz şunlardır:
İmanın şartı : Altı (6),
İslâmın şartı : Beş (5),
Namazın farzı : Oniki (12),
Abdestin farzı : Dört (4),
Guslün farzı : Üç (3),
Teyemmümüm farzı : Üç (3)
Teyemmümün farzına iki diyenler de vardır. Bu zaman, hepsi otuziki farz olur. Ellidört farz başka olup, (İslâm Ahlâkı) kitabımızda yazılıdır. Emr-i ma'rûf ve nehy-i münker yapmak ve kötü, çirkin söz söylememek, ellidört farzdadır.

Akıl ve baliğ olan her Müslümanın her gün beş namaz vaktinin her birinde, bir kere namaz kılması farzdır. Bir namazın vakti gelince, bu namazı edaya [kılmağa] başladığı vakit, kılması farz olur. Kılmadı ise, vaktin sonunda, yani vaktin çıkmasına, abdest alıp namaza başlayacak kadar zaman kalınca, kılması farz olur. Özrü yok iken kılmadan vakit çıkarsa, büyük günah olur. Özrü olanın da, olmayanın da, vaktinde kılmadığı namazı, vakti çıktıktan sonra, kaza etmeleri farz olur. Çocuk baliğ olunca, kâfir veya mürted Müslüman olunca, kadın temizlenince, deli ve baygın şifa bulunca, uykuda olan uyanınca da böyledir. Yeni Müslüman olana evvela namazın şartlarını öğrenmesi farz olur. Öğrendikten sonra, kılması da farz olur. Vakit girdikten sonra, kılmadan uyumak özür olmaz. Bunun, vakit çıkmadan uyanması için tedbir alması farz, vakit girmeden uyuyanın alması ise, müstehabtır. (Tam İlmihal s. 121)

***
Sual: Beş vakit namaz kaç rekattir ve ne kadarı farzdır? Bir rekat ne zaman başlar ve ne zaman biter? Müekked ve gayr-i müekked sünnet namazların kılınışları farklı mıdır?
Cevap: Beş namaz, kırk rekat eder. Bunlardan onyedi rekati vakitlerinde kılmak farzdır. Üç rekati vacibtir. Yirmi rekati sünnettir. Beş vaktin her birinde sünnet namaz kılmak da emir olundu. Sünnetler farzdan başka oldukları için, bunlara ayrıca niyet edilir. Şöyle ki:

1- Sabah namazı dört rekattir. Önce, iki rekat sünneti, sonra iki rekat farzı kılınır. Bu sünnet, çok kuvvetlidir. Vacib diyenler de vardır.
2- Öğle namazı, on rekattir. Önce, dört rekat ilk sünneti, sonra dört rekat farzı, farzdan sonra da iki rekat son sünneti kılınır.
3- İkindi namazı, sekiz rekattir. Önce, dört rekat sünneti, sonra dört rekat farzı kılınır.
4- Akşam namazı, beş rekattir. Önce üç rekat farzı, sonra iki rekat sünneti kılınır.
5- Yatsı namazı onüç rekattir. Önce, dört rekat sünnet, sonra dört rekat farz, sonra iki rekat son sünnet, bundan sonra üç rekat vacib olan (Vitir namazı) kılınır.

İkindi ve yatsının ilk sünnetleri, (Gayr-ı müekkede)dir. Bunların ikinci rekatlerinde otururken, ettehıyyâtü... den sonra, Allahümme salli alâ... sonra... bârik alâ... sonuna kadar okunur. Ayağa kalkınca, üçüncü rekatte, önce Besmele çekmeden, Sübhâneke... okunur. Hâlbuki, öğle namazının ilk sünneti (Müekked)dir. Yani, kuvvetle emir olunmuştur. Sevabı daha çoktur. Bunda, birinci oturuşta, farzlarda olduğu gibi, yalnız ettehıyyâtü okunup, sonra üçüncü rekat için, hemen ayağa kalkılır. Kalkınca, önce Besmele çekip, doğruca Fâtiha okunur.

Öğlenin ve yatsının farzından sonra dört rekat ve akşamın farzından sonra altı rekat daha kılmak müstehabtır, çok sevabdır. Hepsini bir selâm ile veya iki rekatte birer selâm ile kılabilir. Her iki şekilde de, ilk iki rekatleri, son sünnetler yerine sayılır. Bu müstehab namazları, son sünnetlerden sonra ayrıca kılmak da olur.

Birinci rekat, namaza durunca, diğer rekatler ayağa kalkınca başlar ve tekrar ayağa kalkıncaya kadar devam eder. Son rekat ise, selâm verinceye kadar devam eder. İki rekatten az namaz olmaz. Akşamın farzı ile vitirden başka, her namaz, çift rekatlidir. İkinci secdeden sonra, çift rekatlerde oturulur.
Her bir rekatte namazın farzları, vacibleri, sünnetleri, müfsidleri ve mekruhları vardır. (Tam İlmihal s. 121)

« Önce
Sonra »

Hiç yorum yok

Sorularınız Dinimiz İslam.com hocaları tarafından cevaplandırılacaktır.

Lütfen dini suallerinizi: dinimizislam11@gmail.com mail adresine gönderiniz.

Teşekkürler.