BREAKING NEWS
Yaşam

728x90

header-ad

468x60

header-ad

Dini kitaplar neşretmek daha sevaptır

Sual: Her çeşit basın yayın vasıtaları ile insanlara İslamiyeti bildirmeye çalışmak gerekir mi, bunu herkes kendi imkanları nispetinde mi yapacak? Dini kitapları yaymak mı yoksa hayrat, nafile ibadet yapmak mı önce gelir?
Cevap: 
Cihadın bir çeşidi, vaazlar, kitaplar, radyo, televizyonlar ve internet ile, İslam ilimlerini, güzel ahlakını, adaletini ve insanlara verdiği hak ve hürriyetleri bütün insanlara duyurmaktır. Cihadın başka bir şekli de, diğer şekillerde cihad yapanlara dua ile yardım etmektir.

İslamiyeti yaymak için silahlı cihad yapmak farz-ı kifayedir. Düşman hücum ettiği zaman, her erkeğe, bunlar kafi gelmezse, kadınlara ve çocuklara da farz-ı ayn olur. Bunlar da kafi gelmezse, bütün dünyadaki Müslümanların, bunlara yardım etmeleri farz olur. Cihadın ikinci şekli, gücü yetenlere, üçüncü şekli ise, herkese, her zaman farz-ı ayndır. Cihadın ikinci şeklini yapabilmek için, kanunlara uyarak, Ehl-i sünnet kitaplarını yaymağa çalışmalıdır.

Dünya için durmadan çalışılıyor. Müslüman olan, ahiret için de durmadan çalışmalıdır. İslam düşmanları ve zındıklar, İslamiyeti yok etmek için hep çalışıyor. Müslümanların buna karşı koymak için, iki şey yapması lâzımdır: Birincisi, çocuklarını Kur'ân-ı kerim kursuna göndermelidir. İkincisi, Ehl-i sünnet âlimlerinin "rahmetullahi aleyhim ecma'în" kitaplarını yaymağa çalışmalıdır. (Fetâvâ-ı Hindiyye)de Vakıf kısmının ondördüncü babında diyor ki, (Hayrat, hasenat yapmak isteyen kimsenin, [hastane gibi] umuma yarayan bina yapması, köle azat etmesinden daha efdaldir, daha iyidir. [Din, fen, ahlâk gibi] faydalı kitaplar neşretmek, her şeyden daha efdaldir. Fıkıh kitapları hazırlamak, neşretmek, nafile ibadetler yapmaktan daha sevaptır). (Hak Sözün Vesikaları s. 259)

***
Kimseden istemeyip, Allahü teâlâdan beklemek
Sual: Çalışıp kazanabilen kimsenin dilenmesi uygun mudur? Zekât ve sadaka istenebilir mi?
Cevap:
Bir günlük yiyeceği olmayanın, bunu istemesi câiz olduğuna fetva verilmiştir. Takva ve azimet ise, hiç istememektir. Ölüm ve hastalık tehlikesi gibi zaruret halinde, mubah olur. Elbisesi olmayanın, bu şartlarda, giyecek istemesi mubah olur. Çalışıp kazanabilen kimsenin dilenmesi câiz değildir. Din bilgilerine çalışıp da, kazanmağa vakit bulamayanın, istemesi câiz olur. Yazı yazarak kazanabilenin istemesi câiz değildir.

(Mişkât) şerhinde diyor ki, (Çalışamayan hastanın, bir günlük yiyecek dilenmesi câizdir. Fazlası câiz değildir. Nafile namaz ve nafile oruç sebebi ile çalışmağa vakit bulamayanın zekât ve sadaka istemesi câiz değildir. Bu kimse için, başkasının sadaka istemesi câiz olur.) Bir hadîs-i şerifte, (Aç olan veya bir şeye muhtaç olan, kimseden istemeyip, Allahü teâlâdan beklerse, Allahü teâlâ, ona bir senelik rızk kapıları açar) buyuruldu. (Hak Sözün Vesikaları s. 337)

« Önce
Sonra »

Hiç yorum yok

Sorularınız Dinimiz İslam.com hocaları tarafından cevaplandırılacaktır.

Lütfen dini suallerinizi: dinimizislam11@gmail.com mail adresine gönderiniz.

Teşekkürler.