BREAKING NEWS
Yaşam

728x90

header-ad

468x60

header-ad

Devlete ve amirlere itaat ederek dine hizmet etmek

Sual: Devletin izni ve yetkililerin emri olmadan, herkesin din düşmanlarına karşı mücadele etmeye kalkması, hakkını araması, başkasına saldırması, cihad olur mu?
Cevap: 
Cihad, insanların İslâmiyeti işitmelerine ve Müslüman olmalarına mâni olan zalimleri, sömürücüleri ortadan kaldırarak, insanların Müslüman olmakla şereflenmeleri için yahut Müslümanlara saldıran kâfir, zalim ordularına karşı Müslümanların mallarını, canlarını ve ırzlarını, namuslarını korumak için, can ile, mal ile, propaganda ile harp etmek, savaşmak demektir. Cihadı devlet yapar. Milleti sulh zamanında cihada hazırlamak, yetiştirmek, devletin vazifesidir.

Müslümanların cihad yapması, cihad sevabına kavuşması, devletin cihad yapmak veya cihada hazırlanmak için yaptığı davete, çağrıya ve kumandanların emirlerine itaat etmesi, askerlik vazifesini yapması demektir. Devletin izni ve kumandanının emri olmadan, herkesin başkasına saldırması, cihad olmaz. Çapulculuk, eşkıyalık olur. Büyük günah olur. İbni Âbidîn diyor ki, (Devletin harp etmesi, bunun için de, zamanın en mükemmel silahlarını yapması, milletin de, devlete yardım, itaat etmesi vacibtir.

Devletin, askerce ve silahça daha üstün olan düşmana harp ilân etmesi, câiz değildir. Düşman hücum edince, herkesin cihad etmeleri farz olur ise de, arzu edip de, devlet ve ordu, harp etmediği için veya men olunduğu için cihad edememek günah olmaz. Harp edince, boş yere ölecekleri, etmezlerse esir olacakları biliniyorsa, harp etmeleri lazım olmaz. Müslümanların herhangi suret ile helak olmalarından korkulursa, kâfirlere mal vererek sulh olunur). [Buradan anlaşılıyor ki, zulümden, fitneden kurtulmak için, mal vermek câiz olmaktadır.] Kâfirler istila ederse, Dâr-ül-islâma hicret edilir. Hicret edemezse ve gelen kâfir devlet zulüm ederse, zulüm yapmayan kâfir memleketine hicret edilir.

(Fetâvâ-yı Hindiyye)de diyor ki, (Müslümanların adedi, kâfirlerin yarısından az değil ise ve silahları var ise, kaçmaları helal olmaz. Silahları yok ise, silahlı olan düşmandan kaçmaları câiz olur. [Meselâ füzesi yok ise, füzesi olan düşmandan kaçması câiz olur.] Bunun gibi, bir kişinin üç kişiden kaçması câiz olur. Adetleri onikibin olan ordunun, kat kat fazla olan düşmandan kaçması helal olmaz. Düşmanın silâh ateşi ile hedef aldığı yerden kaçmak câizdir). (Tam İlmihal s. 786)

« Önce
Sonra »

Hiç yorum yok

Sorularınız Dinimiz İslam.com hocaları tarafından cevaplandırılacaktır.

Lütfen dini suallerinizi: dinimizislam11@gmail.com mail adresine gönderiniz.

Teşekkürler.