BREAKING NEWS
Yaşam

728x90

header-ad

468x60

header-ad

Kur'an-ı kerimi yorumlamak

Sual: (Kur'an-ı kerimi, kendi görüşüne, anlayışına göre tefsir eden kâfir olur) hadisini okuyunca çok korktum. Ben Arapçayı iyi biliyorum. Okuduğum âyetlerin tercümelerini anlayıp söylesem küfür mü olur?
CEVAP
Âyetin tercümesini anlayıp söylemek küfür olmaz, yetkisi olmadığı hâlde, o âyetten hüküm çıkarmak yanlış olur. İki hadis-i şerif:

(Kur'an'ı kendi görüşüyle açıklayan, verdiği mânâ doğru olsa bile, muhakkak hata etmiştir.) [Nesaî]

(Kur'an'a ehliyeti olmadan mânâ veren, Cehennemde azap görecektir.) [Tirmizî]

Bu konuda birkaç örnek verelim:

1- Kevser sûresini okuyup, (Bu âyette "Kurban kes!" buyuruluyor) demek küfür olmaz, ama (Kurban kes demekten maksat şudur) diyerek kendi görüşünü bir hüküm olarak bildirmek yanlış olur. Mesela, (Bu âyette Allah, fakir zengin herkesin kurban kesmesini farz kılmıştır) derse, yetkisi olmadan hüküm çıkarmış olur.

2- (Fâtiha sûresindeki "Yalnız senden yardım isteriz" âyeti gösteriyor ki, ölü diri herkesten yardım istemek küfürdür) demek, kendi görüşüne göre tefsir etmek olur. (Bu âyete göre, diriden değil, ölüden yardım isteyen de kâfirdir) demek de, yine kendi görüşüne göre tefsir etmek olur.
Boğulmakta olan biri, (İmdat, ben ölüyorum, bana yardım edin!) dese, (Boğulan kimsenin Allah'tan başkasından yardım istemesi şirktir) demek âyeti kendi görüşüne göre yorumlamak olur.

(Şu yükümü sırtıma koymama yardım et!) diyen ihtiyara, (Sen Allah'tan başkasından yardım istedin, şirke girdin) demek de, kendi görüşüne göre tefsir olur.

(Yâ Resulallah bize şefaat et!) diye Resulullah'tan yardım isteyen Müslümana, (Sen Allah'tan başkasından yardım istedin, şirke girdin) demek, kendi görüşüne göre yorumlamak olur.

Vehhâbîlerin, böyle yorumları çoktur. İslam âlimleri, onun için Vehhâbîlerin kâfir olduklarını delilleriyle açıklamışlardır.

3- Kur'an-ı kerimde, (İnsanlardan korkmayın, yalnız benden korkun! Yalnız Allah'tan korkun!) gibi âyetler var. (Ben yılandan, fareden, hırsızdan korkarım, ben Allah'tan korkmayan hainlerden, ajanlardan korkarım) diyene, (Sen Allah'tan başkasından korktuğun için şirke girdin) demek, âyetlerden kendi görüşüne göre hüküm çıkarmak olur.

4- Kur'an-ı kerimde, (Yalnız Allah'a güvenin!) buyuruluyor. Salih bir doktora muayene olsak, ilaç verse, ona güvensek, (Sen doktora güvendin, Allah'tan başkasına güvendiğin için şirke girdin) demek, âyeti kendi görüşüne göre yorumlamak olur.

Kazlıçeşme'den Üsküdar'a giden Marmaray'a binsek, (Bu tren bizi, Üsküdar'a götürür) diye güvensek, (Sen Allah'tan başkasına güvendiğin için şirke girdin) demek, âyeti kendi görüşüne göre tefsir olur.

Peygamber efendimizin, İmam-ı a'zamın veya diğer âlimlerin sözlerine güvensek, (Sen Allah'tan başkasına güvendiğin için şirke girdin) demek, âyeti kendi görüşüne göre tefsir etmek olur.

5- Kur'an-ı kerimde, (Allah, dilediğini saptırır) buyuruluyor. (Bizi saptıran Allah'tır. Bizim günahımız yoktur) demek, âyeti kendi görüşüne göre yorumlamak olur.

Yetkili İslam âlimleri, bu âyeti, (Kendi iradesini kullanarak, sapmak isteyenin sapmasını Allah da dilerse onu saptırır) diye açıklamışlardır.

Hiç tefsire, yoruma gitmeden, hüküm çıkarmadan âyetleri anlamanın mahzuru yoktur.

« Önce
Sonra »

Hiç yorum yok

Sorularınız Dinimiz İslam.com hocaları tarafından cevaplandırılacaktır.

Lütfen dini suallerinizi: dinimizislam11@gmail.com mail adresine gönderiniz.

Teşekkürler.