BREAKING NEWS
Yaşam

728x90

header-ad

468x60

header-ad

Nikâh tazelerken

Sual: Nikâh tazelemek için yanımda bir kişi olsa, telefonla başka bir arkadaşı da arayıp her ikisinin duyacağı şekilde, tecdid-i nikâh duasını okusam, iki şahit yanında nikâh tazelemiş olur muyum?
CEVAP
Hayır, iki şahidin bir arada olup birbirini görmeleri ve sizin de evli olduğunuzu bilmeleri lazımdır. Nikâh tazelemek yeniden nikâh kıymak demektir. Kimlerin nikâhının kıyıldığını şahitlerin bilmeleri gerekir.


Gençlik uçtu

Gençlik denilen kitap, çoktan okunup bitti,

Ne yazık koca ömür, kuş gibi uçup gitti.


İşlerin dağınık olması
Sual: İşlerimizin çok dağınık olması, çeşitli düşüncelere yol açıyor, sıkıntı veriyor, ibadetlerimizi etkiliyor. Ne yapmalıdır?
CEVAP
İmam-ı Rabbanî hazretleri buyuruyor ki: Zâhir işlerin bozuk ve dağınık olması, kalbin de dağılmasına yol açar. Kalbe gelen üzüntü ve kuruntuyu gidermek için tevbe ve istiğfar okumalıdır! (2/32)

Demek ki, imkân nispetinde, dünya işlerini düzeltmek, dağınıklıktan kurtulmak ve bu gafletten dolayı istiğfara devam etmek gerekiyor. İstiğfar, birçok derdin devasıdır.


Allah sevgisi

Hak sevgisinden başka, iyi, güzel ne varsa,

Hepsi birer zehirdir, baklava bile olsa.


Zekât verme tarihi
Sual: Her yıl zekâtını 27 Ramazan’da veren kimse, şu anda Ramazan ayı gelmeden nisabdan düşse, tekrar nisabı bulunca mı zekât tarihini belirler?
CEVAP
Hayır, yıl içindeki dalgalanmalar, nisabın altına düşse de, sıfırlanmadıkça dikkate alınmaz, yani bu düşüşler zengin olma tarihini değiştirmez. Eğer seneye 27 Ramazan’da nisabın üstüne çıkarsa, 27 Ramazan’da zekâtını vermesi lazımdır. Eğer o tarihte nisabın altında kalırsa, geçen yıldan bu yana bir yıl dolduğu için bu tarih artık iptal olur ve bu durumda nisabı bulana kadar bekler. Nisabı bulunca yeni tarih atar ve bu yeni tarihten bir hicri yıl sonra nisaba veya üstüne malikse zekâtını vermesi gerekir. Yıl içindeki inip çıkmalar nisab tarihini etkilemez. Ancak bir yıl dolunca, nisaba malik olmazsa, o zaman eski tarih, yıl bittiğinden dolayı iptal olur, fakat yıl içinde mal elden çıkarsa veya borçlanıp da, varlığı sıfırın altına düşerse, o zaman yıl dolmamış olsa da, önceki tarih iptal olur ve nisabı bulana kadar yeni tarih atılmaz.


İyilik ve kötülük

Dostların düşman olur, hep kötülük edersen,

Düşmanların dost olur, hep iyilik edersen.

« Önce
Sonra »