BREAKING NEWS
Yaşam

728x90

header-ad

468x60

header-ad

Ehl-i beyt cennetliktir

Sual: Ehl-i beyt için, cennetlik demek caiz midir?
CEVAP
Ehl-i beyt, Resul-i ekremin zevceleri, çocukları ve torunlarıdır. Hazret-i Ali de bunlardandır. Bazı âlimlere göre, Ehl-i beyt, sadece bunlardan ibaret değildir. Resulullah'ın bütün zevceleri, kıyamete kadar Resulullah'ın torunları olan seyyidler ve şerifler, Ehl-i beyte dâhildir. Hazret-i Fatıma'nın kızları da, Ehl-i beyte dâhildir. Bir hadis-i şerif şu mealdedir:

(Rabbim söz verdi ki, kızlarıyla evlendiğim ve kızlarımı verdiğim aileler, Cennette benimle beraberdir.) [Deylemi]

Hazret-i Ömer, sırf Ehl-i beytle akraba olmak şerefine kavuşmak için, Hazret-i Fatıma'nın kızı Hazret-i Ümm-ü Gülsüm'le evlenmiştir. Hazret-i Ömer, Eshab-ı kiramdan ve Aşere-i mübeşşereden olmasaydı, sırf bu akrabalık sebebiyle yine cennetlikti. Bir hadis-i şerif meali de şöyledir:

(Allahü teâlâ, Fâtıma ve nesline Cehennemi haram kıldı.) [Hâkim, Taberani]

Bir âyet-i kerime meali de şöyledir:
(Ey Ehl-i beyt, Allah sizlerden ricsi [kusurları, günahları] giderip, sizi tam bir taharetle temizlemek irade ediyor.) [Ahzab 33] (Kusurları ve günahları yok edilince, cennetlik olurlar.)

Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretleri, (Ehl-i beyt, asi [günahkâr] olsalar da, onları sevmek gerekir. Bunları sevmek, kalble, bedenle ve malla yardım yapmakla olup bunlara riayet ve hürmet etmek, imanla ölmeye sebep olur) buyurdu.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Ehl-i beyti seveni Hak teâlâ sever, buğz edene de buğz eder.) [İbni Asakir]
(İslam'ın esası, bana ve Ehl-i beytime sevgidir.) [İbni Asakir]
(Her şeyin temeli var. İslam'ın temeli, Eshabımı ve Ehl-i beytimi sevmektir.) [İ. Neccar]
(Ehl-i beytime buğzeden, yüzüstü Cehenneme atılır.) [İ. Ahmed]
(Allah'ı seven beni sever; beni seven de Ehl-i beytimi sever.) [Tirmizi]
(Vallahi, Ehl-i beytimi sevmeyenin kalbine iman girmez.) [İ. Ahmed]
(Eshabımı, ezvacımı ve Ehl-i beytimi seven, Cennette benimle olur.) [Ramuz]
(Şu üç hürmeti gözetenin, dini ve dünyası muhafaza edilir, yoksa hiçbir şeyi korunmaz: İslam'a, Peygambere ve onun nesline hürmet.) [Taberani]

[İslam'a hürmet, dinin emirlerine riayet etmektir. Peygambere hürmet, sünnetine uymaktır. Nesline hürmet seyyidlere, şeriflere hürmettir.]

« Önce
Sonra »