BREAKING NEWS
Yaşam

728x90

header-ad

468x60

header-ad

Kaybolan şeyi bulmak için

Sual: Kaybolan, çalınan şeyleri bulmakta yardımcı olacak dualar var mıdır?

Cevap: Bu konuda İbni Âbidînde, Lukata bahsinin sonunda buyuruluyor ki:

"İbni Hacer ve Nevevî ve başkaları bildiriyor ki, kaybolan, çalınan bir şeyi bulmak için, her gün yirmi beş kerre (Yâ câmi'annâsi li-yevmin lâ raybe fîhi innallahe lâ yuhlif-ül mî'âd icma' beynî ve beyne...) duasını okumalıdır. Buluncaya kadar okumalıdır. Noktaların yerinde, kaybolan şeyin ismini söylemelidir." Bostân-ül-ârifîn sonunda deniyor ki:

"İbni Ömer buyurdu ki, bir şeyi kaybolan, çalınan kimse, her gün iki rekat namaz kılıp, selamdan sonra, (Allahümme yâ Hâdî ve yâ Râddeddâlleti, erdid aleyye dâlletî bi-izzetike ve sultânike fe-innehâ min fadlike ve atâike) okumalıdır." İstiğfar duasını okumak da çok faydalıdır.

***

Sual: Bir muradı, bir dileği olan kimsenin okuyacağı herhangi bir dua var mıdır?

Cevap: Fetâvâ-i kâri-ül-hidâyede konu ile alakalı olarak deniyor ki:

"Muradı, dileği olan kimse, yatacağı zaman abdest almalı. Temiz bir örtü üzerinde oturup, üç defa salevat okumalı. Sonra, her birine Besmele çekerek on Fatiha sûresi ve sonra on bir İhlas sûresi okumalı. Sonra, üç salevat okumalı. Sonra sağ yanı üzere, yüzü kıbleye karşı olarak ve sağ elini sağ yanağı altına koyarak yatıp uyumalıdır. Niyet ettiği şeyin nasıl olacağını, bi-iznillah rüyada görür."

***

Sual: İki veya daha fazla kişi, kendi aralarında cemaat yaptığında, cemaat olan kişiler nerede ve nasıl durmalıdır?

Cevap: Cemaat bir kişi ise, imamın sağ yanında hizasında durur. Solunda durması mekruhtur. Arkasında durması da mekruh olur. Ayağının topuğu, imamın topuğundan ileri olmazsa, namazı sahih olur. Cemaat, iki ve daha çok kişi olursa, imamın arkasında dururlar. Birincisi, imamın tam arkasına, ikincisi birincinin sağına, üçüncüsü birincinin soluna, dördüncüsü ikincinin sağına, beşincisi üçüncünün soluna... olarak dururlar. İkinci, sonradan gelirse, arkaya durur. Birinci, namazı bozmadan arkaya geçer. İmam ileri gitmez.

***

Sual: Namazın rüku ve secdelerini ima ile yapan bir kimse, sağlam olan kimselere imam olabilir mi?

Cevap: Namazın rüku ve secdelerini yapamayan kimse, rüku ve secdeleri yapan kimseye imam olamaz. Nafile namaz kılan kimse de, farz kılan kimseye imam olamaz.

***

Sual: Namazdan sonra tesbihat ve dua nasıl yapılmalıdır?

Cevap: Namazdan sonra duada, erkekler kolları göğüs hizasına kaldırır. Dirsekler fazla bükülmez. Duadan sonra, sübhâne rabbike... âyet-i kerimesini okuyup, elleri yüze sürerler. Hastalık veya soğuk gibi sebeple ellerini kaldıramayan kimse, şehadet parmağı ile işaret eder. Parmaklar kıbleye karşı çevrilir. Kollar, sağa sola doğru açılmaz, birbirine yakın, ileri doğru tutulur.

Farz namazlardan sonra, imamın ve cemaatin, her biri tamam olarak, üç istiğfar ve Âyet-el-kürsî ve 99 tesbih ve duadan sonra, her birinde Besmele çekerek, onbir İhlâs ve iki Kul-e'ûzü okumaları ve 67 Estağfurullah demeleri müstehabdır. Onbir İhlâs okumağı emreden hadîs-i şerif, (Berîka) birinci cilt, son sahifesindedir. Sabah namazı sonunda, on kere (Lâ ilâhe illallah vahdehu lâ-şerîke-leh lehülmülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve alâ külli şey'in kadîr) okuyana çok sevab verileceği, hadîs-i şerifte bildirildi (İmdâd). 

Cenaze olduğu zaman, bunları terk etmemelidir. Çeşitli sebeplerle, cenaze, saatlerce bekletilip de, bunları okumak için bir iki dakika bekletilemez mi? Cemaatin bunları okumalarına mani olanlar, Bekara sûresinin yüzondördüncü âyet-i kerimesinde zalim oldukları ve Cehennemde şiddetli azab görecekleri bildirilenlerin arasında bulunmaktan, çok korkmalıdırlar. Cemaatin bunları okumalarına mani olmayan dindar imamlara ve müezzinlere müjdeler olsun! Bunlar, her namazda yüz şehit sevabı kazanıyorlar. Çünkü, Peygamberimiz "sallallahü aleyhi ve sellem" buyurdu ki, (Unutulmuş bir sünnetimi meydana çıkarana yüz şehit sevabı vardır). Müezzin efendiler, bidatten kurtulmak için ezanı, yüksek sesle minarede, ikameti camide okumalı, namaz tekbirlerini, ancak lüzum olunca, yüksek sesle okumalı, hiç hoparlör kullanmamalıdır. Âyet-el-kürsîyi, tesbihleri ve kelime-i tahlili, sessiz olarak, Hanefide son sünnetten sonra, Şafiide ve Malikide hemen farzdan sonra okumalıdır. Dua ederken, Resûlullaha salât ve selâm okumanın müstehab olduğu, (İmdâd)ın Tahtâvî şerhinde Vitir namazında yazılıdır. (Tam İlmihal s. 219)

***

Sual: Namazdan sonra secde etmek, eli göğse koyarak selamlaşmak câiz midir? Duadan sonra avuçları yüze sürmek gerekir mi?

Cevap: Namazdan sonra secde etmek haram olduğu (Dürr-ül-muhtâr)da tilâvet secdesinde yazılıdır. Namazlardan sonra imam ile, eli göğse koyarak, selâmlaşmak bidattir. Müslümanlıkta el ile ve vücut hareketi ile selâmlaşmak yoktur. İbni Nüceym Zeynel'âbidîn Mısrî "rahmetullahi teâlâ aleyh", böyle selâmların günâh olduğunu bildiriyor.

(Şir'at-ül-islâm) şerhinde diyor ki, (Hadîs-i şerifte, (Gece seher vaktinde ve namazlardan sonra yapılan dua kabul olunur) buyuruldu. Duaya hamd ve sena ve salevat ile başlamak ve sonunda iki avucu yüze sürmek sünnettir). (Fetâvâ-yi Hindiyye)de, beşinci cüz'de diyor ki, (Dua ederken, avuçlar semaya karşı açık, iki el aralık ve göğüs hizasında olmalıdır). Sünnet kılmanın dua etmekten efdal olduğu (Bezzâziyye)de yazılıdır. [Şii ve Vehhabiler, dua ederken, iki avuç açık, birbirlerine bitişik, parmaklar yapışık, göğüs hizasında, yüze karşı tutmaktadır.] (Tam İlmihal s. 219)

« Önce
Sonra »

Hiç yorum yok

Sorularınız Dinimiz İslam.com hocaları tarafından cevaplandırılacaktır.

Lütfen dini suallerinizi: dinimizislam11@gmail.com mail adresine gönderiniz.

Teşekkürler.