BREAKING NEWS
Yaşam

728x90

header-ad

468x60

header-ad

Kur’an-ı kerimin Mushaf haline gelmesi

Sual: Kur'an-ı kerim, bugün elimizdeki şekli ile mi geldi yoksa daha sonra mı toplanıp bu şekilde oldu?
Cevap: 
Cebrâîl aleyhisselam her sene bir kere gelip, o ana kadar inmiş olan Kur'an-ı kerimi, Levh-il-mahfûzdaki sırasına göre okur, Peygamber efendimiz dinler ve tekrar ederdi. Ahirete teşrif edeceği sene, iki kere gelip, tamamını okudular. Muhammed aleyhisselam ve Eshab-ı kiramdan çoğu, Kur'an-ı kerimi tamamen ezberlemişti. Bazıları da, bazı kısımları ezberlemiş, birçok kısımlarını yazmışlardı. Muhammed aleyhisselam, ahirete teşrif ettiği sene, halife hazret-i Ebû Bekir, ezber bilenleri toplayıp ve yazılı olanları getirtip bir heyete, bütün Kur'an-ı kerimi, kâğıt üzerine yazdırdı. Böylece, Mushaf denilen bir kitap meydana geldi. Otuzüçbin Sahabi bu Mushafın her harfinin, tam yerinde olduğuna söz birliği ile karar verdi. Sûreler belli değildi. Üçüncü halife hazret-i Osman, hicretin 25. senesinde, sûreleri birbirinden ayırdı. Yerlerini sıraladı. Altı tane daha Mushaf yazdırıp, Bahreyn, Şam, Mısır, Kufe, Yemen, Mekke ve Medine'ye verdi. Bugün, bütün dünyada bulunan mushaflar, hep bu yedisinden yazılıp, çoğalmıştır. Aralarında bir nokta farkı bile yoktur.

***
Sual: İnsan veya hayvan necasetini, gübre olarak kullanmakta, alıp satmakta bir mahzur var mıdır?
Cevap: 
İnsan necasetini yalnız başına satmak ve insandan ayrılan her şeyi satmak haramdır. Hepsini gömmek lazımdır. İnsan necasetini yalnız başına da kullanmak caiz değildir. Toprak veya başka şeyle karışık satmak ve kullanmak sahihtir. Hayvan gübresi, yalnız olarak da satılır ve kullanılır. Diğer üç mezhep imamı, hayvan gübresi satmak da caiz değildir dedi.

***
Sual: Bir kimse, abdesti yokken, gece yatakta, yattığı yerden ezberinden Kur'an-ı kerimi okuyabilir mi?
Cevap: 
Kur'an-ı kerimi her zaman abdestsiz tutmak haramdır fakat ezberden okumak caizdir. Yatağa abdestli girmek sünnettir. Şir'at-ül-islâm şerhinde deniyor ki:
"Kur'an-ı kerimi yatakta, yatarak ezberden abdestsiz de okumak caizdir ve sevaptır. Fakat, başını yorgandan dışarı çıkarmalı ve bacakları bitiştirmelidir."

***
Sual: Şehvetlenip mezi gelirse, abdest bozulur mu?
Cevap: 
Vedi, mezi çıkınca dört mezhepte de abdest bozulur. Hanbelide gusül abdesti de lazım olur

« Önce
Sonra »

Hiç yorum yok

Sorularınız Dinimiz İslam.com hocaları tarafından cevaplandırılacaktır.

Lütfen dini suallerinizi: dinimizislam11@gmail.com mail adresine gönderiniz.

Teşekkürler.