BREAKING NEWS
Yaşam

728x90

header-ad

468x60

header-ad

Doğruyu, yanlışı fıkıh kitaplarından öğrenmeli

Sual: İslamiyetten önceki dinlerin hükümlerine uyulabilir mi?
Cevap: 
(Tefsir-i Mazherî)de, Mâide sûresinin kırkdördüncü âyetinin tefsirinde buyuruyor ki, (Hadîs-i şerifte, (İsa aleyhisselâmın yaptığını yapmakta ben herkesten ilerideyim. Peygamberler "aleyhimüsselâm", babaları bir olan kardeşler gibidirler. Anaları ayrıdır. Dinleri birdir) buyuruldu.

İmâm-ı a'zam Ebû Hanife "rahmetullahi aleyh", bu hadîs-i şerife uyarak, önceki dinlerin, Muhammed "aleyhisselâm" tarafından değiştirilmemiş olan hükümleri ile amel etmemiz vaciptir buyurdu. Yani, geçmiş dinlerin hükmü olduğu, âyet-i kerime veya hadîs-i şerif ile bildirilmiş ve neshedildiği bildirilmemiş olan hükümler ile amel edilir).

Amel etmemiz lâzım olan böyle hükümlerin hepsini, fıkıh âlimlerimiz tespit etmişlerdir. Fıkıh âlimlerinin izin verdiklerinden başka olan ibadetlerine uymamız câiz değildir. Çünkü, Yahudilerin ve Hristiyanların şimdi yapmakta oldukları ibadetlerin bazısını, sonradan kendileri uydurmuşlardır.

Bunlara uymamız, küfür veya haram veya mekruh olur. Doğruyu, yanlışı, fıkıh kitaplarından öğrenmeliyiz! İmâm-ı Şâfi'î "rahime-hullahü teâlâ aleyh" ise, önceki dinlerin hiçbir hükmü, bizim için hüccet olmaz buyurdu. (Tam İlmihal s. 770)

***
Bir kimseye kâfir demek
Sual: Bir sözüne bakarak bir kimseye kâfir denebilir mi? Sözünde birçok küfür alâmetleri ile bir iman alâmeti bulunan ve küfrü tercih ettiği anlaşılan kimseye yine hüsnü zan edilir mi?
Cevap:
Bir kimsenin maksadı bilinmeden, yalnız sözüne bakarak, ona kâfir denilemez. Bir Müslümanın, bir sözünün, yetmiş manası, küfrünü, bir manası ise, imanını gösterse, o kimseye kâfir denilmez. Hadîs-i şerifte, (Küfrü açık bilinmeyen kimseye kâfir diyen, kâfir olur) buyuruldu. (Tam İlmihal s. 771)
Müslüman olduğunu söyleyen, (Kelime-i şehadet) okuyan kimseye, şüphe ile küfür damgası basılamaz. İbni Âbidîn, üçüncü ciltte, mürtedleri anlatırken diyor ki, (Hülâsa) ve başka kitaplarda, (Müslüman olduğunu söyleyen bir kimsenin bir işinde veya sözünde birçok küfür alâmetleri ile bir iman alâmeti veya küfür olması şüpheli olan bir alâmet bulunsa, buna kâfir dememelidir. Çünkü Müslümana iyi zan olunur). (Bezzâziyye) fetvasında şunu da ekliyor ki, (Küfür alâmetini dilediği açıkça anlaşılınca, kâfir olur. Tevil etmemiz fayda vermez). (Hak Sözün Vesikaları s. 255)

« Önce
Sonra »

Hiç yorum yok

Sorularınız Dinimiz İslam.com hocaları tarafından cevaplandırılacaktır.

Lütfen dini suallerinizi: dinimizislam11@gmail.com mail adresine gönderiniz.

Teşekkürler.