BREAKING NEWS
Yaşam

728x90

header-ad

468x60

header-ad

Halîfe tâyin etmek

Sual: Halîfelik yüzünden birçok olaylar olmuştur. Peygamber efendimizin sağlığında yerine birini halîfe tâyin etmemesinin hikmeti nedir?
CEVAP
Eshab-ı kiram, (Yâ Resulallah, yerinize bir halîfe tâyin etseniz!) diye arz ettikleri zaman, (Benim tâyin ettiğim halîfeye isyan ederseniz, azaba mâruz kalırsınız. Bunun için halîfe tâyin etmiyorum) buyurmuştu. (Tirmizî)

İbni Sebecilerin, Resulullah'ın, kâğıt kalem istemesini, (Yerine halîfe tâyin edecekti) diye yorumlamaları bu hadis-i şerife de aykırıdır.

Resulullah efendimiz "sallallahü aleyhi ve sellem" sağlığında halîfe seçmemiş, ama kimin halîfe olacağının işaretini çok yerde vermiştir. Bunlardan biri, Hazret-i Ebu Bekr'i kendi yerine imam tâyin edip, arkasında namaz kılmasıdır. İbni Sebeciler üç halîfeye kâfir diyerek hakaret ediyorlar. Kâfir olanın arkasında namaz kılınır mı?

Şu hadis-i şerifler de, halîfenin kim olacağına birer işarettir:

(Başınıza Ebu Bekir gelince, onu zâhid ve âhirete râgıb bulursunuz. Ömer gelince, onu kuvvetli, emin ve Allah yolunda kimseden çekinmediğini görürsünüz. Ali gelince, hâdî ve mühdî olur, sizi doğru yola götürür.) [Hâkim, İ. Ahmed]

(Ümmetimin en merhametlisi Ebu Bekir, dinde en sağlam olanı Ömer, en hayâlısı Osman, en iyi hüküm vereni ise Ali'dir.) [İbni Asakir, Ebu Ya'la]

(Birini, Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali'den üstün gören beni yalanlamış olur.) [İ. Râfiî]
(Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali'nin sevgisi, bir münâfığın kalbinde toplanmaz.) [İbni Asâkir] (Yani bunlardan birini, ikisini veya üçünü sevmeyen münâfıktır. Münâfık olmayan hepsini sever. İbni Sebecilerin münâfık olduğunu bu hadis-i şerif de bildirmektedir.)

(Cebrail aleyhisselam bildirdi ki: Allahü teâlâ "Herkes kıyamette susuzluk çekecek, Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali'yi birlikte sevenler müstesna" buyurdu.) [İ. Râfiî]

Resulullah efendimiz "sallallahü aleyhi ve sellem" sağlığında halîfe seçmemiş, ama kimin halîfe olacağının işaretini çok yerde vermiştir. Bunlardan biri, Hazret-i Ebu Bekr'i kendi yerine imam tâyin edip, arkasında namaz kılmasıdır

Hazret-i Ali'nin bildirdiği şu hadis-i şerif daha açıktır. Seyyid Abdülkadir-i Geylânî hazretleri buyurdu ki: Hazret-i Ali, Resulullah'ın (Yâ Ali, benden sonra halîfe Ebu Bekir, sonra Ömer, sonra Osman, sonra da sen olacaksın!) buyurduğunu bildirmektedir. (Gunye-tüt-tâlibin) [Bu hadis-i şerif de gösteriyor ki, Resulullah efendimiz, mucize ile kimlerin halîfe olacağını biliyordu.]

« Önce
Sonra »

Hiç yorum yok

Sorularınız Dinimiz İslam.com hocaları tarafından cevaplandırılacaktır.

Lütfen dini suallerinizi: dinimizislam11@gmail.com mail adresine gönderiniz.

Teşekkürler.