BREAKING NEWS
Yaşam

728x90

header-ad

468x60

header-ad

Uçuruma giden otobüs

Sual: Bir büyüğümüzün, devleti bir otobüse, hükümetleri de şoförlere benzetip, (Şoföre kızıp, otobüse zarar verilmez. Şoförü beğenmeyen, otobüsü durdurup, usulüne göre şoförü değiştirir. Devlet zaafa uğradığı zaman, sokağa anarşi hâkim olur. Kuzgun leşe gider. Onun için topluma zarar veren çapulculara fırsat vermemelidir) sözüne kızan, kendini bilmez birkaç kişi, (Bu aptal millet, böyle şoförlere oy verdiği sürece, şoförleri değiştirmek mümkün olmaz. Otobüs uçuruma gidiyor, devlet yıkılıyor. Uçuruma giden otobüsü durdurmak için, ya şoförünü zararsız hâle getirmeli veya otobüsü çalışamaz duruma sokmalıdır. Yani illegal yollarla olsa da, kamu çok zarar görse de, şoförler direksiyondan indirilmelidir) gibi tepki gösterdiler. Bunların maksadı ne olabilir?
CEVAP
Bunların maksatlarının üzüm yemek olmayıp, bağcıyı dövmek olduğu pek açıktır. Yani devleti koruma bahanesi altında, hükümetleri yıkmak ve bir kaos oluşturmak için, kamuya her türlü zararı meşru kabul ediyorlar. Orman yakmaları, topluma bomba atmaları, dükkânları yağma etmeleri, banka soymaları, vandallık yapmaları, uyuşturucu satmaları, anarşi çıkarmaları, fuhşu yaymaları bunlardan birkaçıdır. Milletimizin gözü açıldı, yıkıcı propagandalara rağmen, otobüse de, güvenip inandığı şoförlerine de sahip çıkar. Devletimiz güçlendikçe, bunların yalanlarının, iftiralarının fazla bir önemi olmaz.

Halifeye isyan
Sual: Eshab-ı kiram arasında savaşanlar oldu. Hazret-i Ali halife iken, halifeye niye isyan edildi?
CEVAP
Hazret-i Ali, halife olunca, karşı taraftakiler, henüz ona biat etmemişler, halifeliğini kabul etmemişlerdi, yani (Sen bizim halifemizsin) dememişlerdi. (Hazret-i Osman’ın katillerini bulup cezalandır! Şu işleri yap! Yoksa halifelere isyanın sonu gelmez. Bunları yaptıktan sonra biz senin halifeliğini kabul ederiz) dediler. Onun için karşı tarafınki halifeye isyan sayılmıyor. Doğruyu bulmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için farklı ictihadda bulunuyorlar. Bazı âlimler, bunun bir ictihad hatası olduğunu söylüyorlar. Öyle demeleri de, onların ictihadıdır. İctihad ictihadla nakzedilmez, geçersiz hâle getirilmez. Yani (Karşı tarafın ictihadı hatalıydı) demek de bir ictihaddır. İsabetli olup olmadığını ancak Allahü teâlâ bilir. Allahü teâlânın indinde de, hatalıysa, bu hatalı bir ictihad olur. İctihadda hata ise günah değildir. Çünkü yanılan da, ictihadından dolayı sevab alır. Hepsi cennetlik olan ve ictihadından dolayı sevaba kavuşan Eshab-ı kiramın bir kısmının hata ettiğini söylemek bizim için asla uygun olmaz.

Yanılıp üç kere okumak
Sual: (Namazda yanılıp bir âyeti üç kere okumak namazı bozar) diyorlar. Bir sûreyi de üç kere okumak bozar mı?
CEVAP
Bir âyeti veya sûreyi üç kere, beş kere hattâ on kere okumakla namaz bozulmuş olmaz. Çünkü Kur’an okumak namaza mâni bir iş değildir. Fakat mekruh olur. Dört rekâtlı namazların birinci ve ikinci rekâtında, zamm-ı sûre iki veya daha fazla okunursa, secde-i sehv gerekir. Üçüncü ve dördüncü rekâtlarda ise, Fâtiha veya zamm-ı sûre, ne kadar çok tekrar edilirse edilsin secde-i sehv gerekmez.

« Önce
Sonra »

Hiç yorum yok

Sorularınız Dinimiz İslam.com hocaları tarafından cevaplandırılacaktır.

Lütfen dini suallerinizi: dinimizislam11@gmail.com mail adresine gönderiniz.

Teşekkürler.