BREAKING NEWS
Yaşam

728x90

header-ad

468x60

header-ad

Ana babanın dine aykırı emirlerini yapmak

Sual: (Çocuğunu Ehl-i sünnet olarak yetiştirmeyen ana babanın evladı üzerinde hakkı yoktur) deniyor. Böyle ana babanın dine aykırı emirlerini yapmak gerekir mi?
CEVAP
Din kitaplarında deniyor ki:

Çocuğunu Ehl-i sünnet olarak yetiştirmeyen ana babanın evladı üzerinde ana babalık hakkı olmaz. Ama yetiştirip büyütme yani iyilik etme hakkı vardır. Bu hak da önemlidir.

Ana babanın veya başkalarının dine aykırı emirleri yapılmaz.

Ana babayı üzmek, onlara eziyet etmek büyük günahtır. Onlarla iyi geçinmeli! Ziyaretlerini terk etmek büyük günahtır. Hiç olmazsa, selam yollayarak, telefon ederek veya hediye göndererek bu günahtan kurtulmalıdır!

Kâfir olan ana babaya da, iyilik yapmak, hizmet etmek farzdır.

Babasına âsi gelen kimse, çocuklarından mürüvvet göremez, muradına kavuşamaz, ailesi ile geçinemez, evinin tadı bozulur.

Ana babası günah işleyen çocuk, bunlara bir defa nasihat eder. Kabul etmezlerse, bir daha söylemez. Onlara dua eder.

Cenazede kullanılan su
Sual: Cenaze yıkamada kullanılan su müstamel değil midir?
CEVAP
Evet, müstameldir. Cenaze necistir. Cenaze necis olmasa su kuyusuna düşerek ölen insanın oradaki suyu kirletmemesi gerekirdi. Bunun gibi cenaze yıkarken sıçrayan müstamel su üzerinde iken namaz kılan kimsenin namazının sahih olması icap ederdi. Hâlbuki içinde insan ölen kuyunun suyu pis olduğu gibi, üzerine müstamel su yani cenaze yıkamada kullanılmış olan su bulaşmış kimsenin namazı da sahih değildir.

Ölü yıkanan suyun müstamel olduğu, necis olduğu, temiz olmadığı fıkıh kitaplarında yazılıdır. Mesela Fetâvâ-i Hindiyye’de deniyor ki:

(Cenazenin başının yıkandığı su, müstamel olur. Serahsî'nin Muhît kitabında da böyle olduğu bildiriliyor.)

Kurbet yani sevab niyetiyle veya hadesi [abdestsizliği] gidermek yahut bir farzı eda için kullanılan müstamel su ile abdest ve gusül caiz değildir. Velev ki cenaze yıkamakta kullanılsın. (İbni Âbidin)
Kuyuya Müslüman cenazesi düşse, gasilden sonra ise, suya zarar gelmez. Gasilden önce ise, su müstamel olmuş olur. (Nimet-i İslâm)

Cenaze yıkanmış suyun temiz olmadığı S. Ebediyye kitabında da yazılıdır.

« Önce
Sonra »

Hiç yorum yok

Sorularınız Dinimiz İslam.com hocaları tarafından cevaplandırılacaktır.

Lütfen dini suallerinizi: dinimizislam11@gmail.com mail adresine gönderiniz.

Teşekkürler.