BREAKING NEWS
Yaşam

728x90

header-ad

468x60

header-ad

Muhammedîlik suçlaması

Sual: Yahudi ve Hristiyan hayranlığıyla bilinen bir hoca, (İslâm, tevhid dinidir. Fakat yanlış olarak hazret-i Muhammed'in getirdiği dine İslam deniyor. Yahudilik de, Hristiyanlık da tevhid dini iken peygamberlerine isnat edildiği için Musevîlik ve İsevîlik denmiştir. Hazret-i Muhammed'in getirdiği dine de, Muhammedîlik, ona inananlara da Muhammedî demek ve bu yanlışlıktan kurtulmak gerekir) diyor. Peygamber efendimizin getirdiği dinin adı İslam, İslâmiyet'e inanan da Müslüman değil midir? Burada (Yanlış yapılıyor) denilerek suçlanan Allah mıdır?
CEVAP
Hayır, burada Peygamber efendimiz suçlanıyor. (Ortaya koyduğun esaslar Muhammedîlik iken, ne diye İslam diyorsun?) demek istiyor. Böylece zımnen Kur'an-ı kerimi Peygamber efendimizin getirdiği, Allah'ın kelamı olmadığı anlatılmaya çalışılıyor. Yoksa o hoca da, Peygamber efendimizin getirdiği dinin İslam olduğunu bilir. Şu mealdeki âyet-i kerimeleri hangi hoca bilmez ki?

(Allah indinde hak din ancak İslam'dır.) [Âl-i İmran19]

(Sizin için din olarak İslam'ı beğendim.) [Maide 3]

(İslam'dan başka din arayanın bulacağı din asla kabul edilmez.) [Âl-i İmran 85]

İslamiyet'i kabul edenlere, Muhammedî değil, Müslüman dendiği Kur'an-ı kerimde bildirilmektedir.

Bir âyet-i kerime meali:
(Müslüman erkek ve Müslüman kadınlar, mümin erkek ve mümin kadınlar, ibadete devam eden erkek ve kadınlar, doğru olan erkek ve kadınlar, sabreden erkek ve kadınlar, mütevazı erkek ve kadınlar, sadaka veren erkek ve kadınlar, oruç tutan erkek ve kadınlar, ırzlarını koruyan erkek ve kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlar var ya; işte Allah, bunlar için bir mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.) [Ahzab 35]

Hiçbir âyette Muhammedîlik tâbiri geçmemektedir.

Muhammedîlik tâbirini Hristiyanlar çıkarmıştır. İslamiyet'in hak din olmadığını, Müslümanlığı kuranın bizim Peygamberimiz olduğunu söylemek için İslâmiyet'e Muhammedîlik, Müslümanlara da Muhammedî derler.

Müslümanların, Hazret-i Muhammed'e taptığını îmâ etmek için, Hristiyan Avrupalılar Müslüman demeyip Muhammedî derler. (Wikipedia)

« Önce
Sonra »

Hiç yorum yok

Sorularınız Dinimiz İslam.com hocaları tarafından cevaplandırılacaktır.

Lütfen dini suallerinizi: dinimizislam11@gmail.com mail adresine gönderiniz.

Teşekkürler.