BREAKING NEWS
Yaşam

728x90

header-ad

468x60

header-ad

Resimlerde, heykellerde, ülûhiyyet sıfatları bulunduğuna inanmak

Sual: Resimlerde, heykellerde, ülûhiyyet sıfatları bulunduğuna inanmak şirk midir?
Cevap: 
Urvetülvüskâ Muhammed Masum Fârûkînin (Mektûbât) kitabı birinci cilt 78. mektubunda buyruluyor ki: Bir kimseyi dil ile, beden ile övmek için, ismi severek söylenir, yazılır. Sadık olan kimselere haber verilir. Resmi varsa, kıymetli yerde muhafaza olunur. Kendi görülünce, ayağa kalkılır.

İsmi ve ismini öven şiirler, kasideler duvara asılır. İslâm dininde, her ne niyet ile olursa olsun, insan resmi, heykeli yapmak ve bunlara hürmet etmek, haramdır, büyük günahtır. Evvelki dinlerde haram değil idi. Bunun için, İsa ve İdris aleyhimesselâm semaya çıkarıldıktan sonra, müminler Peygamberlerin ve Evliyanın resimlerini, heykellerini yapıp, yükseklere koydular. Karşılarında eğildiler, secde ettiler.

Allahü teâlânın af etmesi için, resimlerden, heykellerden şefaat istediler. İsa aleyhisselâmdan ikiyüz sene sonra İsevi dinine Eflâtun felsefesi ve Romalıların putperestliği karışarak, resimlerde, heykellerde, ülûhiyyet sıfatları bulunduğuna inandılar. Allahü teâlâya mahsus olan sıfatlara (Ülûhiyyet sıfatlar)ı denir. Ebedî var olmak, her istediğini yapabilmek, öldürmek, diriltmek, şifa vermek, gaybleri bilmek böyledir. Böyle olduklarına inanılan resimlere, heykellere (Sanem=put) denir. Bunlar Allahü teâlâya (şerik=ortak) yapılmış olurlar. Bunlara hürmet etmeğe (İbadet etmek=tapınmak) ve (Şirk) denir. Tapanlara (Müşrik) denir. Şimdi, Hristiyanların çoğu müşriktir. Muhammed aleyhisselâma inanmayana (Kâfir) denir. Müşrik, kâfirlerin en kötüsüdür. Müşrik olmayan Hristiyanlara (Ehl-i kitap) denir.] (Hak Sözün Vesîkaları s. 333)

***
Sual: Müslümanın, kâfir hükûmet olsalar da bulunduğu memleketin hükûmetine, devletine itaat etmesi mi gerekir?
Cevap: 
Dört mezhep imamına ve bunların yetiştirdikleri, ictihad derecesindeki yüksek âlimlere (Ehl-i sünnet âlimi) ve bu âlimlerin bildirdikleri iman bilgilerine (Ehl-i sünnet itikadı) denir. Ehl-i sünnet itikadında olan diğer mezhepler de vardı. Fakat, bunların fıkıh kitapları, şimdi mevcut değildir. Üç türlü imam vardır: Câmi imamı, mezhep imamı, bütün Müslümanların imamı. Buna Emir-ül-müminin de denir.

Bugün bu imam yoktur. Bugün Müslümanların çeşitli devletleri, hükûmetleri vardır. Müslümanın, bulunduğu memleketin hükûmetine, devletine, Almanya, Fransa gibi, kâfir hükümet olsalar da, isyan etmemesi, kanunlara karşı gelmemesi, bölücülük yapmaması, vergilerini vermesi lâzımdır. Kâfir memleketinde dahi, kimsenin mâlına, canına saldırmaması, herkese iyilik etmesi lâzımdır. Rahatı, huzuru bozmak, fitne çıkarmak haramdır.

Yalan, iftira, hile, hıyanet yapanlara karışmamalıdır. Allahü teâlâ, (ihsan sahiplerini severim) buyuruyor. Kimseye zarar vermeyeni, hep iyilik yapanı, Allah da sever, herkes de sever. (Hak Sözün Vesîkaları s. 354)

« Önce
Sonra »

Hiç yorum yok

Sorularınız Dinimiz İslam.com hocaları tarafından cevaplandırılacaktır.

Lütfen dini suallerinizi: dinimizislam11@gmail.com mail adresine gönderiniz.

Teşekkürler.