BREAKING NEWS
Yaşam

728x90

header-ad

468x60

header-ad

Kur'ana göre imiş

Sual: Bir ilahiyatçı profesör, gayrimüslimle veya bir ateistle evlenmek isteyen kadının sorusuna, (Ben hadislere, Ebu Hanife’ye veya başka mezhebe göre değil, Kur’ana göre söylüyorum: Müslüman bir kadın, Ehl-i kitab olsun olmasın, Müslüman olmayan bir erkekle evlenebilir. Erkek de ateist de olsa kâfir kadınla evlenebilir) diyor. Peygamber efendimizin ve mezhep imamlarının evlenemeyeceğini söylemeleri Kur’ana aykırı mıdır?
CEVAP
(Yalnız Kur’an), (Kur’andaki din), (Kur’ana göre Müslümanlık) gibi yaftalarla İslâmiyet'i yıkmaya çalışan mezhepsizlere göre, İmam-ı a'zam ve diğer büyük İslâm âlimlerinin Kur'an-ı kerimden anladıkları hükümler yanlıştır, yani Kur’ana aykırıdır; doğru olan ise sadece kendi sapık görüşleridir. Hattâ hadis-i şerifleri yani Peygamber efendimizin Kur’andan anladığını bile kabul etmiyorlar. Kitaplarında hadislere yer yoktur. Onlara göre, hadislerin hepsi uydurma, hadisleri nakleden Eshab-ı kiramın ve hadisleri kitaplarına yazan hadis âlimlerinin hepsi de yalancıdır.

Mezhepsizler, bid’at ehli olduğu için Kur'an-ı kerimi anlayamazlar. Anlayamadıkları da yazdıkları meallerden de anlaşılmaktadır.

Şimdi biz, Müslüman kadının, Müslüman olmayan erkekle evlenmesi hakkında onların inanmadığı, ama inanır gibi göründükleri Kur’an-ı kerime bakalım:

Müslüman erkeğin, Ehl-i kitap olan kâfir kadınlarla evlenmesi mekruh olarak caiz ise de, kitapsız kâfirlerle, ateistlerle evlenmesi asla caiz değildir, küfürdür. Yani onlarla evlenen erkek kâfir olur. Müslüman kadın ise, kitaplı veya kitapsız hiçbir kâfir erkekle evlenemez. Evlenmeye niyet ettiği andan itibaren kâfir olur. Bu konudaki üç âyet-i kerime meali:

(İmanlı kadınların, kâfir erkeklerle evli kalmaları helâl değildir.) [Mümtehine 10] (Bu âyet-i kerime, Müslüman kadınların her çeşit kâfir erkekle evlenmesini açıkça yasak ediyor.)

(İman etmedikçe, müşrik [dinsiz, ateist] kadınlarla evlenmeyin. İmanlı bir cariye, beğendiğiniz, imrendiğiniz müşrik bir kadından elbette daha üstündür. Kadınlarınızı da, iman edinceye kadar müşrik erkeklerle evlendirmeyin! Mümin bir köle, müşrik bir erkekten elbette daha üstündür.) [Bekara 221] (Bu âyet-i kerime, hem Müslüman erkeklerin, hem de Müslüman kadınların müşriklerle yani ateistlerle evlenmesini yasaklamaktadır.)

(Kitab ehli [Yahudi ve Hristiyan] kadınlarla evlenmeniz helâldir.) [Maide 5] (Bu âyet-i kerime ise, Müslüman erkeklerin, sadece Ehl-i kitab olan kâfir kadınlarla evlenmesine izin veriyor.)

Yukarıdaki âyet-i kerimelerden İslâm âlimlerinin anladıkları ise aşağıdadır:

Müslüman erkek, kitapsız kâfirle veya ateistle evlenemez. Kitaplı kâfir kadınla yani Yahudi ve Hristiyan’la evlenmesi caiz ise de, tahrimen mekruhtur, harama yakındır. Zimmî ile evlenmesi tenzihen mekruhtur. (Hindiyye)

Zimmî, İslam idaresi altında yaşayan kâfir demektir. Zimmî olmayan kendi memleketinde yaşayan gayrimüslimlere harbî kâfir denir. Bugün yeryüzünde zimmî kâfir yoktur. Onun için bugün Ehl-i kitab kadınla evlenmek tahrimen mekruhtur. Zaruretsiz evlenmemelidir.

Müslüman kadın, kitapsız kâfirle, ateistle evlenemediği gibi, ister harbî olsun, ister zimmî olsun hiçbir Ehl-i kitab kâfirle de evlenemez. Evlenmeye karar verdiği zaman kâfir olur. (Redd-ül muhtar – S. Ebediyye)

Netice: Mezhepsizlerin ve (Yalnız Kur'an) diyen zındıkların, ölçüleri kesinlikle Kur'an değildir. Bir kısmı İslâmiyet'i yıkmak için (Sadece Kur'an) diyor. Bir kısmı ise Kur’andan kendi anladığı sapık görüşlere (Kur'an işte bu) diyor. Yani Kur'an-ı kerimle bir ilgisi olmayan kendi görüşünü yazarak adına da Kur’an diyor. Kur’an-ı kerimin mânâsını anlayan İslam âlimlerine de hücum ediyorlar.

« Önce
Sonra »

Hiç yorum yok

Sorularınız Dinimiz İslam.com hocaları tarafından cevaplandırılacaktır.

Lütfen dini suallerinizi: dinimizislam11@gmail.com mail adresine gönderiniz.

Teşekkürler.