BREAKING NEWS
Yaşam

728x90

header-ad

468x60

header-ad

Tanrı kelimesini kullanmak

Sual: (Tanrı kelimesini Şamanistler, Güneş’e tapanlar çıkardığı için hiç kullanmamak daha iyi olur) diyorlar. İlah anlamında kullanmanın mahzuru var mıdır?
CEVAP
İlah anlamında kullanmanın mahzuru olmadığı gibi, hiç kullanmamanın da mahzuru olmaz.

Kullanmak bir ihtiyaç değildir. Tanrı yerine kullanılacak çok kelime var. Genelde bu kelimeyi, dinden uzak kimseler kullandığı için, hiç kullanmamak daha uygundur. Allah isminin yerine asla kullanılmaz, ilah anlamında ihtiyaç olursa kullanılabilir. Birkaç örnek verelim:

Allah adı yerine, tanrı demek caiz değildir. Çünkü tanrı, ilah, mabud demektir. Mesela, (Hintlilerin tanrıları inektir) denilmektedir. (Birdir Allah, Ondan başka tanrı yok) denilebilir. Başka dillerdeki Dieu, Gott ve God kelimeleri de, ilah, mabud mânâsına kullanılabilir. Allah adı yerine kullanılamaz. Allahü teâlâya ortak, Allahü teâlâ gibi ikinci bir tanrı var olamaz. Vacib-ül-vücud, bir olan bu ilah, bu tanrı; isminin (Allah) olduğunu kendisi bildirmiştir. (H. L. O. İman)

(Enbiya) sûresi yirmi ikinci âyetinde mealen, (Allah'tan başka bir ilah, bir tanrı daha bulunsaydı, âlemdeki nizam bozulur, karma karışık olurdu) buyuruldu. (F. Bilgiler)

Fahreddin Râzî, (İlahın, tanrının, her zaman var olması lazımdır. Madde, cisim, yer kaplayan şeyler tanrı olamaz) diyor. Komünistler, masonlar, tanrısız kâfir olup, Dehriyye kısmındandır. Komünist memleketlerde tanrısızlar [ateistler] dernekler kurmuşlardır. (S. Ebediyye)

Musa aleyhisselam, (Allahü teâlâdan başka tanrı yoktur) dedi. (Dıyâ-ül Kulûb)

Kâfirlerin bâtıl, bozuk mabudlarını reddetmek, bu bozuk tanrılarda uluhiyet sıfatı bulunduğuna inanmamaktır. Bir şeyde uluhiyet sıfatı bulunduğuna inanmak, onu tanrı yapmak olur. Hiçbir insana tanrı dememelidir. (Hak Sözün Vesikaları)

Yunus Emre’nin de, tanrı kelimesini kullandığı bir dörtlüğü şöyledir:

Uzak durma ehillerden,
Kaçmak gerek cahillerden.
Tanrı, bîzar bahîllerden,
Bahîl dîdâr görür değil.

Farsça huda, tanrı demektir. Huda kelimesi de, tanrı anlamında kullanılmaktadır.

(Hâşâ, zulüm etmez kuluna hudası, herkesin çektiği kendi cezası) sözü, Nahl sûresinin 33. âyetinden alınmıştır. (İslam Ahlakı)

İhtiyaç olmadıkça tanrı kelimesini kullanmamalı. Zamanla yaygınlaşarak Allah anlamında kullanılabilir. Çünkü biz, (Tanrı uludur) denildiği zamanları yaşadık. O zamanlar, tanrı, Allah yerine kullanılıyordu. Hâlbuki Allahü teâlânın 99 ism-i şerifi bile, Allah isminin yerine kullanılmaz.
Allahü teâlâ için tanrı demek günah olur. Allah ismini kullanmak istemeyip, bunun yerine, tanrı demek hattâ 99 isimden birini bile kullanmak, çok büyük ve çirkin suç olur. (S. Ebediyye)
« Önce
Sonra »

Hiç yorum yok

Sorularınız Dinimiz İslam.com hocaları tarafından cevaplandırılacaktır.

Lütfen dini suallerinizi: dinimizislam11@gmail.com mail adresine gönderiniz.

Teşekkürler.