BREAKING NEWS
Yaşam

728x90

header-ad

468x60

header-ad

Yemek yerken niyet

Sual: Yemeğe başlarken, ibadet etmeye kuvvet kazanmak için niyet ediyoruz. Hayızlı iken ibadet edilemediğine göre, böyle niyet etmiyorum. Niyet etsem mahzuru olur mu?
CEVAP
Mahzuru olmaz, aksine öyle niyet etmek gerekir. İbadet denince, sadece namaz anlamamalı. Farz ibadetlerin yanında sayısız nâfile ibadet vardır. Mesela zikir çekmek de ibadettir.

Hayızlı kadın, her namaz vaktinde abdest alıp, seccadesi üzerinde, o namazı kılacak kadar zaman oturup tesbih okursa, salevat getirirse, dua ederse veya herhangi bir zikir yaparsa, en iyi kılmış olduğu bir namazın sevabını kazanır. (Ey Oğul İlmihali)

Onun için hayızlı olan da, ibadete kuvvet kazanmak için niyet etmelidir. Zekât veya sadaka vermek, fakirleri doyurmak veya giydirmek de ibadettir. Bu ibadetleri yapabilmek için de kuvvete, mala ihtiyacımız vardır. O kuvveti ve malı kendinde bulamayan, bu ibadetleri yapmaktan ve sevablarından mahrum kalır. Bunlar için de, niyet ve dua etmeliyiz.

Kur’an-ı kerimi öğrenmenin ve okumanın fazileti
Sual: Kur’an-ı kerim okumanın fazileti nelerdir?
CEVAP
Kur’an-ı kerimi öğrenmek, öğretmek ve okumak çok sevabdır. Kur’an-ı kerimi tecvide uygun öğrenmeli ve her gün az da olsa, okumaya çalışmalı. Bu husustaki hadis-i şeriflerden bazıları şöyledir:

(Kur’an öğrenen ve öğreten, en hayırlınızdır.) [Buhârî]
(Kur’an okuyan kimse, bunamaz.) [Tirmizî]
(Kur’an okunan yere rahmet ve bereket yağar.) [Buhârî]
(Kur’an okunan evin hayrı artar, sakinlerini sıkmaz, melekler toplanır, şeytanlar oradan uzaklaşır. Kur’an okunmayan ev, içindekilere dar gelir, sıkıntı verir, bereketsiz olur. Melekler uzaklaşır, şeytanlar oraya dolar.) [Dârimî]

(Her gece on âyet okuyan, gafillerden sayılmaz.) [Hâkim]
(Kur’an okuyun! Kıyamette size şefaat eder.) [Müslim]
(Kim bir âyet öğrenirse, bu âyet Kıyamette onun için nur olur.) [Dârimî]
(Bir âyet öğrenmek, yüz rekât [nafile] namaz kılmaktan daha iyidir.) [İ. Mâce]
(Kur’an okunan yere rahmet yağar, melekler hazır olur.) [Buhârî]
(Kur’andan bir âyet dinleyen, sayısız çok sevaba kavuşur.) [İ. Ahmed]
(Kur’anı öğrenip gece gündüz okuyana imrenmek gerekir.) [Müslim]
(Kur’an okuyanla dinleyen, sevabda ortaktır.) [Deylemî]
(İnsanların en çok ibadet edeni, en çok Kur’an okuyandır.) [Deylemî]
(Kur’an-ı kerim okuyup, ezberleyen, helali helal, haramı haram bilen, Cennete girer. Ayrıca [Müslüman] akrabasından, hepsi de Cehennemlik olan on kişiye şefaat edip, onları Cehennemden kurtarır.) [Tirmizî]

(Evlerinizde Kur’an okumayı artırın! Kur’an okunmayan evin hayrı azalır, şerri çoğalır, o ev halkına darlık gelir.) [Dâre Kutnî]
(Kur’an okunan evin bereketi artar. Kur’an okunmayan ev, bereketsiz olur.) [Dârimî]
(Kur’an okuyun! Çünkü Kıyamette şefaat eder.) [Müslim]
(En üstün ibadet Kur’an okumaktır.) [İbni Kanî]
(Kur’an ehli, Cennet ehlinin reisleridir.) [Hakîm]
(Kur’an okuyanlar, Cennet ehlinin ârifleridir.) [Dârimî]
(Kur’an okunan ev, gök ehline, yerden yıldız göründüğü gibi görünür.) [Beyhekî]
(Kur’an ehli, Ehlullahtır.) [Hatîb] (Ehlullah; Allah dostu, evliya demektir.)

« Önce
Sonra »

Hiç yorum yok

Sorularınız Dinimiz İslam.com hocaları tarafından cevaplandırılacaktır.

Lütfen dini suallerinizi: dinimizislam11@gmail.com mail adresine gönderiniz.

Teşekkürler.