BREAKING NEWS
Yaşam

728x90

header-ad

468x60

header-ad

Hayız bitince gusletmek

Sual: Hayız, her zamanki belli âdetinde bitince, gusletmeden önce vaty [cima] caiz midir?
CEVAP
Hanefi’de caiz, diğer üç mezhepte caiz değildir. (Mizan-ül kübra)

Hayız kanı, on günden önce kesilince, [on güne kadar kan gelme ihtimali olduğundan], gusletmedikçe veya tam bir namaz vakti geçmedikçe vaty caiz olmaz. Kan, on günden sonra kesilmişse, [artık hayz olma ihtimali kalktığı için], gusletmeden önce vaty caizdir. (Kudûrî)

Kadının hayzı, âdeti olan on günden önce kesilse, gusletmiş olsa da, vaty helâl olmaz. [Çünkü âdeti olan güne kadar kan gelebilir.] (Mecmua-i Zühdiye)

Bir kadının hayız kanı, âdeti olandan daha az bir sürede kesilse, âdeti geçene kadar, yıkansa da vaty mekruh olur. Fakat ihtiyaten, namaz kılar ve oruç tutar. Tebyîn'de de böyledir. Hayız müddetinin en son haddi olan on gün geçtikten sonra, yıkanmadan önce, vaty helâl olur. (Hindiyye)

Üç mezhepte hayız bittikten sonra gusletmeden vaty haramdır. Hanefî'de ise, hayız, en çok müddeti üzerinden kesildiyse, gusletmeden vaty caizdir. (Mizan-ül kübra)

Kadının hayzı, âdet müddetinin çoğunda kesilirse gusletmeden de vaty helâldir. Gusletmesi müstehabdır. (Dürr-ül muhtar)

Kadının hayzı, âdetinden daha az günde kesilirse yıkanmış bile olsa vaty helal olmaz. Zira âdet günlerinde hayzın tekrar gelme ihtimali fazladır. On günden az, fakat âdetinin tamamında kesilir de, üzerinden bir namaz vakti geçerse hayızdan çıkar, vaty caiz olur. (İbni Âbidin)

Eğer kan, kadının âdeti tam olmadan kesilse, üç günü geçmiş ve kadın gusletmiş olsa da, âdet günü geçmedikçe, vaty caiz değildir. Çünkü âdet içinde, hayzı tekrar gelebilir. Hayız ve nifas kanı, âdeti bitince kesilse, gusletmeden vaty helâl olur. (Nimet-i İslâm)

Hanefilere göre, hayzın ve nifasın en çok müddetinin bitiminden sonra kesilirse, kadın gusletmese de vaty caizdir. (Mezahib-i Erbaa)

Kan gelmesi üç günü geçtiyse, âdetten önce kesilince, âdet zamanı geçinceye kadar, gusletse de, vaty helâl olmaz. Fakat namaz vakti sonuna kadar kan lekesi görmezse, gusledip o namazı kılar. Kan kesildiği günden sonra, 15 gün hiç gelmezse, kesildiği gün, yeni âdetinin sonu olur. Fakat kan yine başlarsa, namazı bırakır. On güne kadar böyle devam eder. On günden sonra, kan görse de, tekrar gusletmeden önce vaty helâl olur. Fakat vatyden önce gusletmek müstehab olur. Âdetten sonra ve on günden önce kesildiği namaz vaktinin sonu yaklaşıncaya kadar beklemesi müstehab olur. Sonra gusledip, o vaktin namazını kılar ve sonra vaty caiz olur. Beklerken, guslü ve namazı kaçırırsa, namaz vakti çıkınca gusülsüz vaty caiz olur. (S. Ebediyye, İslâm Ahlâkı)


Fitne

Allah lanet ediyor, fitne fesat saçana,

Fertlerin, toplumların arasını açana.

« Önce
Sonra »